All posts by ahokylanera

31 Maa

Jäsentiedote 1/2019

AHOKYLÄN ERÄN JÄSENET                                      

 

Päivä pitenee ja kevät etenee ja metsästysseurassa uusi toimintavuosi on pääsemässä täyteen vauhtiin.  Ahokylän Erän toimintavuosi käynnistyi virallisesti talvikokouksessa, joka pidettiin 10.2.2019 kunnantalolla. Tähän tiedotteessa ovat talvikokouksen tärkeimmät päätökset sekä muita seuran toimintaan liittyviä asioita.

 1. VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

 JOHTOKUNTA:

Puheenjohtaja Jouko Nissinen, varapuheenjohtaja Raimo Komulainen, sihteeri Mikko Nissinen sekä jäsenet Asko Kangas, Taisto Komulainen, Matti Kumpulainen ja Keijo Mahosenaho.

KAIKKI JAOSTOT jätettiin valitsematta, sillä johtokunta vastaa näistä asioista.

 JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU

Talvikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan eli jäsenmaksu on  50 €/v. Liittymismaksu on edelleen 100 €.  Jäsenmaksun tiedot: Maksun saaja: Ahokylän Erä ry; tilin: 537302-42764 (FI68 5373 0240 0027 64) ; Viesti: Jäsenmaksu 2019; Eräpäivä 30.4.2019. MAKSA JÄSENMAKSUSI AJALLAAN!

 PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKILPAILU

Seuran pienpetojen hävittämiskilpailu toteutettiin 2018. Vuoden kokonaistulos oli jälleen hyvä, 21 pienpetoa. Voittaja oli nyt Joona Kangas, toinen oli Aulis Komulainen ja kolmas oli Joel Hyvönen. Talvikokous päätti jatkaa kilpailua edelleen 2019. Kilpailuaika on siis vuosi2019 ja pyyntialueena on koko Pyhännän kunta. Kilpailussa saa pisteitä laillisesti hävitetyistä pienpedoista seu­raavasti: Kettu, supikoira ja mäyrä10 p, näätä ja minkki5 p ja ketunpojat2 p.Eniten vuoden aikana pisteitä kerännyt on voittaja. Voittajalle on luvassa 50 €:n arvoinen pal­kinto, toiseksi parhaalle 35 €:n ja kolmanneksi parhaalle 20 €:n arvoinen palkinto. Parhaat palkitaan seuran talvikokouksessa.

 2. AHOKYLÄN ERÄ RY:N TIEDOTTAMINEN

 Ahokylän Erän kotisivut,www.ahokylanera.fi, ovat keskeinen ilmoituskanava sähköpostin ohella. Seuran toiminnasta tiedotetaan sekä kotisivuilla että sähköpostilla. Jäsentiedotteet julkaistaan seuran kotisivuilla ja lähetetään sähköpostilla, ei juuri enää postitse. Seuralla on myös oma sähköpostiosoite, ahokylanera@gmail.com. Kaikki eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Ilmoittakaa, jotta saadaan  tiedotettua asioista paremmin ja entistä useammalle. Mikäli sinulla on muuttunut puhelinnumero, osoite tai sähköpostiosoite, niin muista ilmoittaa muutoksesta seuran sihteerille, MIKKO NISSINEN, P. 040-8263559, mikko.nissinen@live.com

Metsästysmajan vuokraustoiminta hoidetaan kotisivuilla olevan varauskalenterin kautta. Vuokraustoiminnasta vastaavat edelleen Taisto Komulainen ja Aila Hyvönen.

 3.  LAHTIVAJAN LAAJENTAMINEN JA HIRVIKOKOUS

 Seuran lahtivajaa on tarkoitus laajentaa kesän aikana. Suunnitelmien teko on parhaillaan menossa. Lahtivajan laajennusosaa voidaan käyttää jatkossa varastona ja vaikka hirvipeijaisten pitopaikkana. Laajentaminen on tarkoitus tehdä talkootyönä. Laajentamisesta keskustellaan ja päätetään seuran hirvikokouksessa, joka pidetään 14.4.2019 klo 16.00 Lahtivajalla. HIRVIMIEHET, TULKAA KOKOUKSEEN TAI ILMOITTAKAA OSALLISTUMISESTAKOKOUKSEEN MENNESSÄ JOKO JOUKOLLE TA IRAIMOLLE.

 4.  MUU TOIMINTA

 Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous oli 7.2.2019. Rhy:n hallituksessa jatkaa edelleen Raimo Komulainen.

Riistakolmion talvilaskentaa ei suoritettu heikkojen keliolosuhteiden vuoksi.

Nuolukiviä on hankittu lahtivajalle, josta niitä voi noutaa maastoon levitettä­väksi. Molemmat hirviseurueet vastaavat kivien levittämisestä omalle metsästysalueelleen.

Pyhännän metsästysseurat järjestävät tänä vuonna nuorisopäivän viime vuoden tapaan Ahokylän Erän Metsästysmajalla. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

 

HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE                                                                  JOHTOKUNTA

 

03 Lok

Hirvipeijaiset 7.10. kello 12.00

Ahokylän Erä ry kutsuu jäsenet, maanvuokraajat, kyläläiset ja naapuriseurojen edustajat hirvipeijaisiin lahtivajalle  sunnuntaina 7.10.2018 alk. klo 12.00.

Hirvenlihahuutokauppa klo 13.30.

Tervetuloa!

Ahokylän Erä ry

03 Lok

Jäsentiedote 3/2018

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                               JÄSENTIEDOTE  3 / 2018

  

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 Helteinen kesä alkaa olla takana ja syksy ja metsästyskausi edessä. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 11.8 Lahtivajalla. Kesäkokouksen tärkeimmät päätökset on tässä jäsentiedotteessa. Nämä päätökset on seuran jokaisen jäsenen tiedettävä, jotta syksyn metsästys saadaan sujumaan onnistuneesti.

 1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA

 Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN, RIEKON JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Vahvistetut metsästysajat ovat www.riista.fi sivuilla. Metsähanhi on rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous säilytti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle ennallaan: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtämetsästäjää kohden. Metsäkanalintukanta näyttää hieman vahvistuneen, mutta ei edelleenkään kestä kovaa verotusta, joten MALTTIA LINTUJAHTIIN!

Majavaa voi seuran jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta säilyi ennallaan eli LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk, 50 €/ 3 vrk (vierasluvan kesto enintään 3 vrk). Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 6 € /vrk.  Koko loppukauden kestävä ”jänislupa” maksaa 35 €.

Vieraslupia myyvät Jouko Nissinen, Raimo Komulainen, Taisto Komulainen, Asko Kangas, Keijo Mahosenaho, Matti Kumpulainen ja Pentti Hyvönen. Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun vain merkintä mille päivälle lupa on maksettu. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä 1 teeri ja 1 pyy/vrk.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

 2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

 Metsästys on kokonaan kielletty RAILI KUMPULAISEN (TOIVOLA), ARTO RÄDYN, EINO A. PIIPON, TYYNE KOIVUHUHDAN (LAMMI), VÄINÖ LEIVISKÄN ja URHO HYVÖSEN mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon ja Tuula Honkalan omistamilla mailla. Lisäksi pienriistan metsästys on kielletty Taisto Komulaisen Saunavainio kiinteistöllä Lummenevalla (Kosteikko rakenteilla). Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

 3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

 Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä on Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta, www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampujat: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia ettei tule hankalia tilanteita!

 4. MUUT ASIAT

 Maalaustalkoot Pyhännällä Kairantiellä pidetään elokuussa. Maalataan yhden rivitalon otsalaudat. Talkoista ilmoitetaan seuran kotisivuilla ja sähköpostilla. Muista talkoista ilmoitetaan myöhemmin.

Hirvilupien määrä kasvaa jonkin verran viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 140 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 11.9.2018 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI685373 0240 0027 64.

Hirvikokous pidetään 15.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakokeet hirvikokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 11.8.2018. Laskentaan osallistui 6 aktiivista seuran jäsentä. Kiitokset osallistujille.

Seuran jäseniksi on hyväksytty Joel Mahosenaho ja Iiro Leiviskä. Koejäseniksi on hyväksytty: Veeti Turpeinen ja Raimo Haikara. Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!

HUOM !Jos et ole Piippolan seudun rhy:n jäsen, mutta metsästät pääasiassa täällä, niin siirrä jäsenyytesi Piippolan seudun riistanhoitoyhdistykseen. Rhy hyötyy taloudellisesti tästä. Siirto-ohjeet ovat Suomen Riistakeskuksen sivuilla.

 MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

 ONNISTUNUTTA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                               

JOHTOKUNTA

28 Elo

Maalaustalkoot 30.8.

Metsästysseura on saanut maalausurakan, jossa kairantien rivitalon otsalaudat maalataan. Talkoot järjestetään torstaina 30.8. kello 17:00.

Talkoot ovat tärkeä osa seuran varainhankintaa, joten yritäthän päästä paikalle