Category Archives: Ajankohtaista

10 Syy

Uusia metsästysalueita

Hei,

 Ahokylän Erä on tehnyt vuokrasopimuksen Juutisissa sijaitsevasta Metsälä-kiinteistöstä. Kiinteistö on vuokrattu hirvenmetsästykseen ja pienriistan metsästäminen tilan alueella on kielletty.

 Terveisin

 Johtokunta

 METSÄLÄ-KARTTA

 

20 Elo

Jäsentiedote 3/2019

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                              JÄSENTIEDOTE  3 / 2019

 

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

Kesä alkaa olla takan ja syksyn metsästyskausi pääsemässä hyvään vauhtiin. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 18.8 Lahtivajalla. Kesäkokouksen tärkeimmät päätökset on koottu tähän tiedotteeseen. Näistä päätöksistä on seuran jäsenten oltava tietoisia, jotta syksyn metsästys sujuu hyvin.

 

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA

Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Löydät vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta.

Metsähanhi ja merihanhi ovat rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous piti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle ennallaan: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Vaikka kanalintukanta on vahvistunut, noudatetaan MALTTIA LINTUJAHTIIN!

Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk, 50 €/ 3 vrk (vierasluvan kesto enintään 3 vrk). Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 6 € /vrk.  Koko loppukauden kestävän ”jänisluvan” hinta on 35 €.

Vieraslupa maksetaan suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun aina merkintä, mille päivälle lupa on maksettu. Tulostettu kuitti tai mobiilivarmenne esitettävä tarvittaessa metsällä. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä 1 teeri ja 1 pyy/vrk.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

Metsästys on kokonaan kielletty Raili Kumpulaisen, Arto Rädyn, Eino A. Piipon, Pirkko Koivuhuhdan, Väinö Leiviskän prk:n ja Reino Komulaisen mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan omistamilla mailla sekä Taisto Komulaisen Saunavainio-kiinteistöllä (Kosteikko). Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS 

Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä jatkaa Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampujat: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia, ettei tule hankalia tilanteita!

4. MUUT ASIAT

Talkoot Lahtivajalla jatkuvat koko ajan. Jatketaan varaston rakentamista. Tiedotetaan heti, kun seuraava talkoopäivä on tiedossa. Yrittäkää päästä paikalle!!

Hirvilupien määrä vähenee selvästi viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 110 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 6.9.2019 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI68 5373 0240 0027 64.

Hirvikokous pidetään 14.9 klo. 15.00 Lahtivajalla. Saman päivänä talkoot lahtivajalla klo 12.00. Suorittakaa hirvenammuntakokeet hirvikokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 2.8.2019. Kiitokset osallistujille.

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

MUKAVAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                                        

JOHTOKUNTA

31 Maa

Jäsentiedote 1/2019

AHOKYLÄN ERÄN JÄSENET                                      

 

Päivä pitenee ja kevät etenee ja metsästysseurassa uusi toimintavuosi on pääsemässä täyteen vauhtiin.  Ahokylän Erän toimintavuosi käynnistyi virallisesti talvikokouksessa, joka pidettiin 10.2.2019 kunnantalolla. Tähän tiedotteessa ovat talvikokouksen tärkeimmät päätökset sekä muita seuran toimintaan liittyviä asioita.

 1. VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

 JOHTOKUNTA:

Puheenjohtaja Jouko Nissinen, varapuheenjohtaja Raimo Komulainen, sihteeri Mikko Nissinen sekä jäsenet Asko Kangas, Taisto Komulainen, Matti Kumpulainen ja Keijo Mahosenaho.

KAIKKI JAOSTOT jätettiin valitsematta, sillä johtokunta vastaa näistä asioista.

 JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU

Talvikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan eli jäsenmaksu on  50 €/v. Liittymismaksu on edelleen 100 €.  Jäsenmaksun tiedot: Maksun saaja: Ahokylän Erä ry; tilin: 537302-42764 (FI68 5373 0240 0027 64) ; Viesti: Jäsenmaksu 2019; Eräpäivä 30.4.2019. MAKSA JÄSENMAKSUSI AJALLAAN!

 PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKILPAILU

Seuran pienpetojen hävittämiskilpailu toteutettiin 2018. Vuoden kokonaistulos oli jälleen hyvä, 21 pienpetoa. Voittaja oli nyt Joona Kangas, toinen oli Aulis Komulainen ja kolmas oli Joel Hyvönen. Talvikokous päätti jatkaa kilpailua edelleen 2019. Kilpailuaika on siis vuosi2019 ja pyyntialueena on koko Pyhännän kunta. Kilpailussa saa pisteitä laillisesti hävitetyistä pienpedoista seu­raavasti: Kettu, supikoira ja mäyrä10 p, näätä ja minkki5 p ja ketunpojat2 p.Eniten vuoden aikana pisteitä kerännyt on voittaja. Voittajalle on luvassa 50 €:n arvoinen pal­kinto, toiseksi parhaalle 35 €:n ja kolmanneksi parhaalle 20 €:n arvoinen palkinto. Parhaat palkitaan seuran talvikokouksessa.

 2. AHOKYLÄN ERÄ RY:N TIEDOTTAMINEN

 Ahokylän Erän kotisivut,www.ahokylanera.fi, ovat keskeinen ilmoituskanava sähköpostin ohella. Seuran toiminnasta tiedotetaan sekä kotisivuilla että sähköpostilla. Jäsentiedotteet julkaistaan seuran kotisivuilla ja lähetetään sähköpostilla, ei juuri enää postitse. Seuralla on myös oma sähköpostiosoite, ahokylanera@gmail.com. Kaikki eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Ilmoittakaa, jotta saadaan  tiedotettua asioista paremmin ja entistä useammalle. Mikäli sinulla on muuttunut puhelinnumero, osoite tai sähköpostiosoite, niin muista ilmoittaa muutoksesta seuran sihteerille, MIKKO NISSINEN, P. 040-8263559, mikko.nissinen@live.com

Metsästysmajan vuokraustoiminta hoidetaan kotisivuilla olevan varauskalenterin kautta. Vuokraustoiminnasta vastaavat edelleen Taisto Komulainen ja Aila Hyvönen.

 3.  LAHTIVAJAN LAAJENTAMINEN JA HIRVIKOKOUS

 Seuran lahtivajaa on tarkoitus laajentaa kesän aikana. Suunnitelmien teko on parhaillaan menossa. Lahtivajan laajennusosaa voidaan käyttää jatkossa varastona ja vaikka hirvipeijaisten pitopaikkana. Laajentaminen on tarkoitus tehdä talkootyönä. Laajentamisesta keskustellaan ja päätetään seuran hirvikokouksessa, joka pidetään 14.4.2019 klo 16.00 Lahtivajalla. HIRVIMIEHET, TULKAA KOKOUKSEEN TAI ILMOITTAKAA OSALLISTUMISESTAKOKOUKSEEN MENNESSÄ JOKO JOUKOLLE TA IRAIMOLLE.

 4.  MUU TOIMINTA

 Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous oli 7.2.2019. Rhy:n hallituksessa jatkaa edelleen Raimo Komulainen.

Riistakolmion talvilaskentaa ei suoritettu heikkojen keliolosuhteiden vuoksi.

Nuolukiviä on hankittu lahtivajalle, josta niitä voi noutaa maastoon levitettä­väksi. Molemmat hirviseurueet vastaavat kivien levittämisestä omalle metsästysalueelleen.

Pyhännän metsästysseurat järjestävät tänä vuonna nuorisopäivän viime vuoden tapaan Ahokylän Erän Metsästysmajalla. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

 

HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE                                                                  JOHTOKUNTA