Category Archives: Ajankohtaista

24 Elo

Jäsentiedote 3/2022

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                              JÄSENTIEDOTE  3 / 2022

  

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 

Kesä on kääntymässä syksyksi ja metsästyskausi alkamassa. Alkavan metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 14.8 Metsästysmajalla. Kokouksen tärkeimmät päätökset on koottu tähän tiedotteeseen. Nämä päätökset on seuran jokaisen jäsenen tiedettävä, jotta metsästys sujuu hyvin.

 

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA

 

Kesäkokous päätti: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika Ahokylän Erän vuokraamilla mailla on ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Vahvistetut metsästysajat löytyvät www.riista.fi sivuilta.

Metsähanhi ja merihanhi ovat rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ asetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous piti saaliskiintiön ennallaan: Yksi (1) metsolintu, kuusi (6) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Kanalintukanta on pysynyt hyvänä, muistetaan kuitenkin MALTTI LINTUJAHDISSA!

Majavaa saa jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk.  Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 10 € /vrk.  Koko loppukauden kestävän ”jänisluvan” hinta on 40 €.

Vieraslupa maksetaan suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun aina merkintä, mille päivälle lupa on maksettu. Tulostettu kuitti tai mobiilivarmenne esitettävä tarvittaessa metsällä. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä kaksi (2) teertä ja 1 pyy/vrk.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

 

2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

 

ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE, mutta metsästys on kokonaan kielletty Raili Kumpulaisen, Arto Rädyn, Urho Hyvösen, Eino A. Piipon, Pirkko Koivuhuhdan, Väinö Leiviskän prk:n, Reino Komulaisen ja Veikko Hyvösen prk:n mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan ja Forestor Oy:n omistamilla mailla sekä Taisto Komulaisen Saunavainio-kiinteistöllä (Kosteikko), Metsäyhtymä Jahtitoverit- kiinteistöllä Petäjäniementien varressa (Kosteikko) ja Markku Partasen Mattila-kiinteistöllä Ojanevan alueella (Kosteikko). Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla.

 

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

 

Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä toimii Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampujat: Varmistakaa ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia, ettei tule hankalia tilanteita!

 

4. MUUT ASIAT

 

Kesäkokouksessa päätettiin, että lahtivajan kodan korjaustyöt aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Talkoot aloitettiin tällä viikolla ja ilmoittelemme jatkosta sähköpostilla sekä kotisivuilla.

Hirvilupien määrä kasvaa jonkin verran viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 150 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 9.9.2022 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI68 5373 0240 0027 64.

Hirvimiesten talkoot Lahtivajalla 10.9.2022 klo 12.00-14.00 ja välittömästi talkoiden jälkeen Hirvikokous 10.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakoe kokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 30.7.2022. Kiitokset kaikille laskentaan osallistujille.

 

MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄSTYSKAUTTA !

 

ANTOISAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!  

JOHTOKUNTA

30 Kes

Jäsentiedote 2/2022

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                                  JÄSENTIEDOTE   2 / 2022

 HYVÄT METSÄSTYSSEURAN JÄSENET

 Kesä on jo pitkällä ja kesäkauden toiminta metsästysseurassa käynnistymässä. Korona ei enää haittaa ja metsästysseura voi toimia taas normaalisti. Tässä tiedotteessa kerrotaan Ahokylän Erän kesäajan tärkeimmistä tapahtumista, joihin toivomme mahdollisimman monen osallistuvan.

1.  LAHTIVAJAN KODAN KORJAAMINEN 

 Lahtivajan kota on mennyt niin huonoon kuntoon, että se pitää korjata. Tarvikkeet on hankittu valmiiksi ja korjaustyöt on tarkoitus aloittaa kesän aikana. varasto rakennetaan valmiiksi kesällä. Rakennustalkoista ilmoitetaan sähköpostilla ja seuran kotisivuilla. Yrittäkää päästä talkoisiin!

Muista talkootöistä, mikäli niitä ilmaantuu, ilmoitetaan erikseen sähköpostilla ja seuran kotisivuilla.

2. MAJAN VUOKRAUSTOIMINTA

 

Seuran jäsenet voivat käyttää majaa aina silloin, kun siellä ei ole vuokralaisia. Metsästysmaja siivottiin keväällä ja laitettiin vuokrauskuntoon. Taisto Komulainen (p. 0405259131) ja Aila Hyvönen vastaavat edelleen majan vuokraustoiminnasta ja heiltä voi kysyä, milloin maja on vapaa. Majan vuokraustilannetta voi seurata seuran kotisivuilta, www. ahokylanera.fi.

2.  RIISTAPELTOJEN TEKO

Riistapeltojen teko on riistanhoitotyön keskeisin kohde. Molemmat hirviseurueet hoitavat peltojen tekemisen omalle alueelleen. Siemeniä ja lannoitteita on lahtivajalla. Riistapellot tehdään kesä-heinäkuussa, tarkemman ajankohdan sopivat seurueet keskuudessaan. Riistapeltojen teosta voi tiedustella JOUKOLTA tai RAIMOLTA. Riistapellot hyödyttävät kaikkia metsästäjiä, joten jokainen voi osallistua talkoisiin!

NUOLUKIVIÄ on levitetty maastoon jonkin verran talvella ja keväällä, mutta vielä on paikkoja, joihin niitä ei ole viety. Nuolukiviä on lahtivajalla, josta niitä voi käydä hakemassa ja viedä maastoon, jos vain intoa riittää.

3.  AMPUMATOIMINTA

Piippolan seudun rhy järjestää jälleen tänä kesänä hirvikokeiden harjoitusammuntoja ja hirvikoeammuntoja Rahka-ahon ampumaradalla. Harjoitusammuntoja pidetään 23.6, 21.7, 25.8 ja 15.9. Hirvikoeammuntoja järjestetään 28.6, 23.7, 9.8, 27.8, 6.9 ja 17.9. Harjoitusammunnat pidetään torstaisin klo 17-19. Hirvikoeammunnat ovat tiistaisin klo 17-19 ja lauantaisin klo 10-13. Ilmoittautumisia otetaan vastaan tiistaisin 17-19 ja lauantaisin 10-13. Hirvikoeammunnoista löytyy tietoa myös Piippolan seudun rhy:n sivuilta ja riista.fi- sivuilta.

Metsästäjätutkintoon valmistava koulutus pidetään Pyhännän kunnantalolla 25-28.7. Metsästäjätutkinto tentit järjestetään 29.7, 2.8, 8.8 ja 12.8..

 4. MUUT ASIAT

 Pyhännän metsästysseurat järjestivät yhdessä Eräleirin Salmijärven kämpällä 28.5. Eräleirille osallistui 28 8-14 metsästyksestä kiinnostunutta ja lasta ja lähes saman verran ohjaajia eri metsästysseuroista. Leiri onnistui hyvin. Tavoitteena on, että ensi vuonna pystymme järjestämään vastaavan leirin jälleen.

Hirvilupia anottiin n. 30 % enemmän kuin viime syksynä. Seuran tarkka lupamäärä selviää syksyn yhteislupapalaverissa. Lupamäärän kasvu merkitsee myös hirvilupamaksujen nousua. Maksettava määrä ilmoitetaan syksyn jäsentiedotteessa.  Maksu suoritetaan syksyn hirvikokoukseen mennessä.

Mikäli sinulla on sähköpostiosoite, etkä ole ilmoittanut sitä Ahokylän Erän jäsenrekisteriin, ilmoita se seuran sihteerille, Mikolle (mikko.nissinen@live.com), niin voimme toimittaa jäsentiedotteesi sähköisesti. Jos osoitteesi tai puhelinnumerosi on muuttunut, ilmoita Mikolle muutoksesta.

Metsästysmajalle voi ajaa halkoja lahtivajalta ensi talveksi. Taistolta tarkempia ohjeita ja tietoja.

Riistakolmiolaskenta tehdään 23.7-7.8 välisenä aikana. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin sähköpostilla ja seuran kotisivuilla.

 

HUOM! MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI!                    MUKAVAA KESÄÄ KAIKILLE!

 

JOHTOKUNTA