Category Archives: Jäsentiedotteet

24 elo

Jäsentiedote 3/2022

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                              JÄSENTIEDOTE  3 / 2022

  

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 

Kesä on kääntymässä syksyksi ja metsästyskausi alkamassa. Alkavan metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 14.8 Metsästysmajalla. Kokouksen tärkeimmät päätökset on koottu tähän tiedotteeseen. Nämä päätökset on seuran jokaisen jäsenen tiedettävä, jotta metsästys sujuu hyvin.

 

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA

 

Kesäkokous päätti: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika Ahokylän Erän vuokraamilla mailla on ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Vahvistetut metsästysajat löytyvät www.riista.fi sivuilta.

Metsähanhi ja merihanhi ovat rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ asetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous piti saaliskiintiön ennallaan: Yksi (1) metsolintu, kuusi (6) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Kanalintukanta on pysynyt hyvänä, muistetaan kuitenkin MALTTI LINTUJAHDISSA!

Majavaa saa jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk.  Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 10 € /vrk.  Koko loppukauden kestävän ”jänisluvan” hinta on 40 €.

Vieraslupa maksetaan suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun aina merkintä, mille päivälle lupa on maksettu. Tulostettu kuitti tai mobiilivarmenne esitettävä tarvittaessa metsällä. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä kaksi (2) teertä ja 1 pyy/vrk.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

 

2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

 

ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE, mutta metsästys on kokonaan kielletty Raili Kumpulaisen, Arto Rädyn, Urho Hyvösen, Eino A. Piipon, Pirkko Koivuhuhdan, Väinö Leiviskän prk:n, Reino Komulaisen ja Veikko Hyvösen prk:n mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan ja Forestor Oy:n omistamilla mailla sekä Taisto Komulaisen Saunavainio-kiinteistöllä (Kosteikko), Metsäyhtymä Jahtitoverit- kiinteistöllä Petäjäniementien varressa (Kosteikko) ja Markku Partasen Mattila-kiinteistöllä Ojanevan alueella (Kosteikko). Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla.

 

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

 

Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä toimii Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampujat: Varmistakaa ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia, ettei tule hankalia tilanteita!

 

4. MUUT ASIAT

 

Kesäkokouksessa päätettiin, että lahtivajan kodan korjaustyöt aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Talkoot aloitettiin tällä viikolla ja ilmoittelemme jatkosta sähköpostilla sekä kotisivuilla.

Hirvilupien määrä kasvaa jonkin verran viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 150 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 9.9.2022 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI68 5373 0240 0027 64.

Hirvimiesten talkoot Lahtivajalla 10.9.2022 klo 12.00-14.00 ja välittömästi talkoiden jälkeen Hirvikokous 10.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakoe kokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 30.7.2022. Kiitokset kaikille laskentaan osallistujille.

 

MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄSTYSKAUTTA !

 

ANTOISAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!  

JOHTOKUNTA

30 kesä

Jäsentiedote 2/2022

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                                  JÄSENTIEDOTE   2 / 2022

 HYVÄT METSÄSTYSSEURAN JÄSENET

 Kesä on jo pitkällä ja kesäkauden toiminta metsästysseurassa käynnistymässä. Korona ei enää haittaa ja metsästysseura voi toimia taas normaalisti. Tässä tiedotteessa kerrotaan Ahokylän Erän kesäajan tärkeimmistä tapahtumista, joihin toivomme mahdollisimman monen osallistuvan.

1.  LAHTIVAJAN KODAN KORJAAMINEN 

 Lahtivajan kota on mennyt niin huonoon kuntoon, että se pitää korjata. Tarvikkeet on hankittu valmiiksi ja korjaustyöt on tarkoitus aloittaa kesän aikana. varasto rakennetaan valmiiksi kesällä. Rakennustalkoista ilmoitetaan sähköpostilla ja seuran kotisivuilla. Yrittäkää päästä talkoisiin!

Muista talkootöistä, mikäli niitä ilmaantuu, ilmoitetaan erikseen sähköpostilla ja seuran kotisivuilla.

2. MAJAN VUOKRAUSTOIMINTA

 

Seuran jäsenet voivat käyttää majaa aina silloin, kun siellä ei ole vuokralaisia. Metsästysmaja siivottiin keväällä ja laitettiin vuokrauskuntoon. Taisto Komulainen (p. 0405259131) ja Aila Hyvönen vastaavat edelleen majan vuokraustoiminnasta ja heiltä voi kysyä, milloin maja on vapaa. Majan vuokraustilannetta voi seurata seuran kotisivuilta, www. ahokylanera.fi.

2.  RIISTAPELTOJEN TEKO

Riistapeltojen teko on riistanhoitotyön keskeisin kohde. Molemmat hirviseurueet hoitavat peltojen tekemisen omalle alueelleen. Siemeniä ja lannoitteita on lahtivajalla. Riistapellot tehdään kesä-heinäkuussa, tarkemman ajankohdan sopivat seurueet keskuudessaan. Riistapeltojen teosta voi tiedustella JOUKOLTA tai RAIMOLTA. Riistapellot hyödyttävät kaikkia metsästäjiä, joten jokainen voi osallistua talkoisiin!

NUOLUKIVIÄ on levitetty maastoon jonkin verran talvella ja keväällä, mutta vielä on paikkoja, joihin niitä ei ole viety. Nuolukiviä on lahtivajalla, josta niitä voi käydä hakemassa ja viedä maastoon, jos vain intoa riittää.

3.  AMPUMATOIMINTA

Piippolan seudun rhy järjestää jälleen tänä kesänä hirvikokeiden harjoitusammuntoja ja hirvikoeammuntoja Rahka-ahon ampumaradalla. Harjoitusammuntoja pidetään 23.6, 21.7, 25.8 ja 15.9. Hirvikoeammuntoja järjestetään 28.6, 23.7, 9.8, 27.8, 6.9 ja 17.9. Harjoitusammunnat pidetään torstaisin klo 17-19. Hirvikoeammunnat ovat tiistaisin klo 17-19 ja lauantaisin klo 10-13. Ilmoittautumisia otetaan vastaan tiistaisin 17-19 ja lauantaisin 10-13. Hirvikoeammunnoista löytyy tietoa myös Piippolan seudun rhy:n sivuilta ja riista.fi- sivuilta.

Metsästäjätutkintoon valmistava koulutus pidetään Pyhännän kunnantalolla 25-28.7. Metsästäjätutkinto tentit järjestetään 29.7, 2.8, 8.8 ja 12.8..

 4. MUUT ASIAT

 Pyhännän metsästysseurat järjestivät yhdessä Eräleirin Salmijärven kämpällä 28.5. Eräleirille osallistui 28 8-14 metsästyksestä kiinnostunutta ja lasta ja lähes saman verran ohjaajia eri metsästysseuroista. Leiri onnistui hyvin. Tavoitteena on, että ensi vuonna pystymme järjestämään vastaavan leirin jälleen.

Hirvilupia anottiin n. 30 % enemmän kuin viime syksynä. Seuran tarkka lupamäärä selviää syksyn yhteislupapalaverissa. Lupamäärän kasvu merkitsee myös hirvilupamaksujen nousua. Maksettava määrä ilmoitetaan syksyn jäsentiedotteessa.  Maksu suoritetaan syksyn hirvikokoukseen mennessä.

Mikäli sinulla on sähköpostiosoite, etkä ole ilmoittanut sitä Ahokylän Erän jäsenrekisteriin, ilmoita se seuran sihteerille, Mikolle (mikko.nissinen@live.com), niin voimme toimittaa jäsentiedotteesi sähköisesti. Jos osoitteesi tai puhelinnumerosi on muuttunut, ilmoita Mikolle muutoksesta.

Metsästysmajalle voi ajaa halkoja lahtivajalta ensi talveksi. Taistolta tarkempia ohjeita ja tietoja.

Riistakolmiolaskenta tehdään 23.7-7.8 välisenä aikana. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin sähköpostilla ja seuran kotisivuilla.

 

HUOM! MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI!                    MUKAVAA KESÄÄ KAIKILLE!

 

JOHTOKUNTA

 

 

 

 

 

 

08 huhti

Jäsentiedote 1/2022

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                      JÄSENTIEDOTE    1 / 2022

 

AHOKYLÄN ERÄN JÄSENET                                      

Korona rajoitukset poistuivat niin paljon, että Ahokylän Erän talvikokous pystyttiin viimein pitämään Lahtivajalla 6.3.2022.Edelleen kaikki metsästysseuran toiminta pitää suunnitella korona huomioon ottaen. Seuran kotisivuilla ja sähköpostilla tiedotetaan jäsenille muutoksista. Tähän tiedotteeseen on koottu talvikokouksen tärkeimmät päätökset sekä muita seuran toimintaan liittyviä asioita.

1. VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

JOHTOKUNTA:

Puheenjohtaja Jouko Nissinen, varapuheenjohtaja Raimo Komulainen, sihteeri Mikko Nissinen sekä jäsenet Asko Kangas, Taisto Komulainen, Keijo Mahosenaho ja uutena jäsenenä Timo Komulainen.

KAIKKI JAOSTOT jätettiin valitsematta, sillä johtokunta hoitaa jaostojen tehtävät.

JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU

Talvikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan eli jäsenmaksu on  50 €/v. Liittymismaksu on edelleen 100 €Jäsenmaksun tiedot: Maksun saaja: Ahokylän Erä ry; tilin: 537302-42764 (FI68 5373 0240 0027 64) ; Viesti: Jäsenmaksu 2022; Eräpäivä 30.4.2022. MAKSA JÄSENMAKSUSI AJALLAAN!

PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKILPAILU

Seuran pienpetojen hävittämiskilpailu toteutettiin 2021. Vuoden kokonaistulos parani, nyt 33 pienpetoa. Voittaja oli Iiro Leiviskä, toinen oli Joel Hyvönen ja kolmas oli Aulis Komulainen. Talvikokous päätti jatkaa kilpailua edelleen 2022. Kilpailuaika on vuosi 2022 ja pyyntialueena on koko Pyhännän kunta. Kilpailussa saa pisteitä laillisesti hävitetyistä pienpedoista seuraavasti: Kettu, supikoira ja mäyrä 10 p, näätä ja minkki 5 p ja ketunpojat 2 p. Eniten vuoden aikana pisteitä kerännyt on voittaja. Voittajalle on luvassa 50 €:n arvoinen palkinto, toiseksi parhaalle 35 €:n ja kolmanneksi parhaalle 20 €:n arvoinen palkinto. Parhaat palkitaan seuran talvikokouksessa.

2. AHOKYLÄN ERÄ RY:N TIEDOTTAMINEN

 Ahokylän Erän kotisivut, www.ahokylanera.fi, ja sähköposti ovat keskeiset ilmoituskanavat seuran toiminnan tiedottamisessa. Seuran sähköposti on ahokylanera@gmail.com. Jäsentiedotteet julkaistaan seuran kotisivuilla ja lähetetään sähköpostilla, harvoin postitse. Kaikki eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Ilmoittakaa, jotta saadaan tiedotettua asioista paremmin ja entistä useammalle. Puhelinnumeron, osoitteen tai sähköpostiosoitteen muutokset ilmoitetaan seuran sihteerille, MIKKO NISSINEN, P. 0408263559, mikko.nissinen@live.com

Metsästysmajan vuokraustoiminta hoidetaan kotisivuilla olevan varauskalenterin kautta. Vuokraustoiminnasta vastaavat edelleen Taisto Komulainen ja Aila Hyvönen.

 3)     MUU TOIMINTA

 Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous oli 18.2.2022. Rhy:n hallituksessa jatkaa edelleen Raimo Komulainen.

Riistakolmion talvilaskentaa suoritettiin 10.3.2022. Kiitokset laskentaa osallistuneille.

Ahokylän Erän kevään hirvikokousta ei pidetä. Hirvijahtiin osallistujat ilmoittautuvat osallistumisestaan 22.4.2022 mennessä joko Joukolle  (0405900567) tai Raimolle (0404955977).

Lahtivajan kota vaatii korjausta. Korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa kevään ja kesän aikana. Korjaustöistä tiedotetaan tarkemmin seuran kotisivuilla ja sähköpostilla.

Nuolukiviä on lahtivajalla. Sieltä niitä voi hakea maastoon levitettäväksi. Molemmat hirviseurueet vastaavat kivien levittämisestä omalle metsästysalueelleen.

Pyhännän metsästysseurat ovat yhteistyössä järjestäneet nuorisopäivän toukokuun loppupuolella Ahokylän Erän Metsästysmajalla. Tänä vuonna nuorisopäivää voidaan todennäköisesti järjestää. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin keväällä, kun tapahtuman ajankohta on varmistunut.

 

HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE                                                                 JOHTOKUNTA

08 elo

Jäsentiedote 3/2021

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                              JÄSENTIEDOTE  3 / 2021

 

 

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 

Lämmin kesä on vaihtumassa syksyksi ja niin myös metsästyskausi alkamassa . Tulevan jahtikauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 7.8 Lahtivajalla. Kokouksen tärkeimmät päätökset ovat tässä tiedotteessa. Nämä päätökst on seuran jokaisen jäsenen tiedettävä, jotta metsästys saadaan sujumaan hyvin.

 

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA

 

Kesäkokous päätti: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla on ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Vahvistetut metsästysajat löytyvät www.riista.fi sivuilta.

Metsähanhi ja merihanhi ovat rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ asetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous piti saaliskiintiön ennallaan: Yksi (1) metsolintu, kuusi (6) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Kanalintukanta on pysynyt hyvänä, pidetään kuitenkin  MALTTI LINTUJAHDISSA!

Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk.  Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 10 € /vrk.  Koko loppukauden kestävän ”jänisluvan” hinta on 40 €.

Vieraslupa maksetaan suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun aina merkintä, mille päivälle lupa on maksettu. Tulostettu kuitti tai mobiilivarmenne esitettävä tarvittaessa metsällä. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä kaksi (2) teertä ja 1 pyy/vrk.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

 

2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

 

ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE, mutta metsästys on kokonaan kielletty Raili Kumpulaisen, Arto Rädyn, Eino A. Piipon, Pirkko Koivuhuhdan, Väinö Leiviskän prk:n, Reino Komulaisen ja Veikko Hyvösen prk:n mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan ja Forestor Oy:n omistamilla mailla sekä Taisto Komulaisen Saunavainio-kiinteistöllä (Kosteikko), Metsäyhtymä Jahtitoverit- kiinteistöllä Petäjäniementien varressa (Kosteikko) ja Markku Partasen Mattila-kiinteistöllä  Ojanevan alueella (Kosteikko) . Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla.

 

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

 

Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä toimii Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampujat: Varmistakaa ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia, ettei tule hankalia tilanteita!

 

 

4. MUUT ASIAT

 

Kesäkokouksessa sovittiin, että lahtivajan varaston rakennetaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Niinpä seuraavat talkoot Lahtivajalla ovat tiistaina 10.8 klo 17.00. Yrittäkää päästä paikalle!!

Hirvilupien määrä kasvaa jonkin verran viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 130 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 15.9.2020 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI68 5373 0240 0027 64.

Hirvimiesten talkoot Lahtivajalla 18.9.2021 klo 12.00-14.00 ja välittömasti talkoiden jälkeen Hirvikokous 18.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakoe kokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 31.7.2021. Kiitokset kaikille laskentaan osallistujille.

 

MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄSTYSKAUTTA !

 

 

MUKAVAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                                                                                     JOHTOKUNTA

 

 

 

20 heinä

Jäsentiedote 2/2021

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                      JÄSENTIEDOTE 2 / 2021
HYVÄT METSÄSTYSSEURAN JÄSENET
Kesä on edennyt jo ohi juhannuksen ja loppukesän ja syksyn toiminnan suunnittelu käynnissä. Korona on onneksi saatu hallintaan ja metsästysseura voi toimia taas osapuilleen normaalisti. Edelleen jotkut tälle vuodelle suunnitelluista toimista jää tekemättä, mutta osa on tarkoitus tehdä kesällä ja alkusyksystä. Tässä tiedotteessa kerrotaan Ahokylän Erän tärkeimmistä tapahtumista, joihin toivomme mahdollisimman monen osallistuvan.
1. LAHTIVAJAN VARASTON RAKENTAMINEN JA KODAN KORJAAMINEN
Lahtivajan varasto rakennetaan valmiiksi kesällä. Varaston sisäkaton rakentaminen on kesken ja sähkötyöt tekemättä. Tavoitteena on, että rakennustyöt saadaan tehtyä ennen metsästyskauden alkua. Rakennustalkoista ilmoitetaan sähköpostilla ja seuran kotisivuilla. Yrittäkää päästä talkoisiin!
2. MAJAN VUOKRAUSTOIMINTA
Seuran jäsenet voivat käyttää majaa aina silloin, kun siellä ei ole vuokralaisia. Metsästysmaja on keväällä siivottu ja laitettu vuokrauskuntoon. Taisto Komulainen (p. 0405259131) ja Aila Hyvönen vastaavat edelleen majan vuokraustoiminnasta ja heiltä voi kysyä, milloin maja on vapaa. Majan vuokraustilannetta voi seurata myös seuran kotisivuilta, www. ahokylanera.fi.
Muista talkootöistä, mikäli niitä ilmaantuu, ilmoitetaan erikseen sähköpostilla ja seuran kotisivuilla.
2. RIISTAPELTOJEN TEKO
Riistapeltojen teko on riistanhoitotyön tärkein kohde. Molemmat hirviseurueet vastaavat peltojen tekemisestä omalle alueelleen. Siemeniä ja lannoiteita on lahtivajalla. Riistapellot tehdään kesä-heinäkuussa, tarkemman ajankohdan sopivat seurueet keskuudessaan. Riistapeltojen teosta voi tiedustella KEIJOLTA tai RAIMOLTA. Riistapellot hyödyttävät kaikkia metsästäjiä, joten jokainen voi osallistua talkoisiin!
NUOLUKIVIÄ on levitetty maastoon melko paljon talvella ja keväällä, mutta vielä on paikkoja, joihin niitä ei ole viety. Nuolukiviä on lahtivajalla, josta niitä voi käydä hakemassa ja viedä maastoon, jos vain intoa riittää.

Piippolan seudun rhy järjestää jälleen tänä kesänä hirvikokeiden harjoitusammuntoja ja hirvikoeammuntoja Rahka-ahon ampumaradalla. Harjoitusammuntoja pidetään 22.7, 19.8 ja 16.9. Hirvikoeammuntoja järjestetään 24.7, 10.8, 21.8, 7.9 ja 18.9. Harjoitusammunnat pidetään torstaisin klo 17-19. Hirvikoeammunnat ovat tiistaisin klo 17-19 ja lauantaisin klo 10-13. Ilmoittautumisia otetaan vastaan tiistaisin 17-19 ja lauantaisin 10-13. Hirvikoeammunnoista löytyy tietoa myös Piippolan seudun rhy:n sivuilta ja riista.fi- sivuilta.
Metsästäjätutkintoon valmistava koulutus pidetään Pyhännän kunnantalolla 26-29.7. Metsästäjätutkinto tentit järjestetään 30.7, 3.8, 9.8 ja 12.8.
4. MUUT ASIAT
Pyhännän metsästysseurojen yhdessä järjestämää Pyhännän Eräleiriä Metsästysmajalla ei pystytty järjestämään koronan vuoksi tänäkään vuonna. Tavoitteena on, että ensi vuonna pystymme järjestämään vastaavan leirin jälleen.
Hirvilupia anottiin n. 30 % enemmän kuin viime syksynä. Seuran tarkka lupamäärä selviää elokuun lopulla pidettävässä seurojen yhteislupapalaverissa, mutta lupamäärät kasvavat jonkin verran. Syksyn hirvijahtiin ilmoittautui 20 metsästäjää. Hirvilupamaksut nousevat vähän, mikäli lopullisessa metsästäjämäärässä ei tapahdu muutoksia. Maksu maksetaan elokuun loppuun mennessä. Maksettava määrä ilmoitetaan syksyn jäsentiedotteessa.

Mikäli sinulla on sähköpostiosoite, etkä ole ilmoittanut sitä vielä Ahokylän Erän jäsenrekisteriin, ilmoita se seuran sihteerille, Mikolle (mikko.nissinen@live.com), niin voimme toimittaa jäsentiedotteesi sähköisesti. Jos osoitteesi tai puhelinnumerosi on muuttunut, ilmoita Mikolle myös muutoksesta.
Kevään ja alkukesän aikana ajettiin halkoja metsästysmajalle ensi talveksi. Urakka oli melkoinen ja suuret kiitokset kaikille niille jotka osallistuivat talkoisiin.
Riistakolmiolaskenta tehdään 24.7-1.8 välisenä aikana. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin sähköpostilla ja seuran kotisivuilla.
HUOM! MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI
RENTOUTTAVAA KESÄÄ KAIKILLE!
JOHTOKUNTA