Category Archives: Jäsentiedotteet

20 Elo

Jäsentiedote 3/2019

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                              JÄSENTIEDOTE  3 / 2019

 

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

Kesä alkaa olla takan ja syksyn metsästyskausi pääsemässä hyvään vauhtiin. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 18.8 Lahtivajalla. Kesäkokouksen tärkeimmät päätökset on koottu tähän tiedotteeseen. Näistä päätöksistä on seuran jäsenten oltava tietoisia, jotta syksyn metsästys sujuu hyvin.

 

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA

Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Löydät vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta.

Metsähanhi ja merihanhi ovat rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous piti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle ennallaan: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Vaikka kanalintukanta on vahvistunut, noudatetaan MALTTIA LINTUJAHTIIN!

Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk, 50 €/ 3 vrk (vierasluvan kesto enintään 3 vrk). Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 6 € /vrk.  Koko loppukauden kestävän ”jänisluvan” hinta on 35 €.

Vieraslupa maksetaan suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun aina merkintä, mille päivälle lupa on maksettu. Tulostettu kuitti tai mobiilivarmenne esitettävä tarvittaessa metsällä. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä 1 teeri ja 1 pyy/vrk.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

Metsästys on kokonaan kielletty Raili Kumpulaisen, Arto Rädyn, Eino A. Piipon, Pirkko Koivuhuhdan, Väinö Leiviskän prk:n ja Reino Komulaisen mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan omistamilla mailla sekä Taisto Komulaisen Saunavainio-kiinteistöllä (Kosteikko). Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS 

Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä jatkaa Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampujat: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia, ettei tule hankalia tilanteita!

4. MUUT ASIAT

Talkoot Lahtivajalla jatkuvat koko ajan. Jatketaan varaston rakentamista. Tiedotetaan heti, kun seuraava talkoopäivä on tiedossa. Yrittäkää päästä paikalle!!

Hirvilupien määrä vähenee selvästi viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 110 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 6.9.2019 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI68 5373 0240 0027 64.

Hirvikokous pidetään 14.9 klo. 15.00 Lahtivajalla. Saman päivänä talkoot lahtivajalla klo 12.00. Suorittakaa hirvenammuntakokeet hirvikokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 2.8.2019. Kiitokset osallistujille.

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

MUKAVAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                                        

JOHTOKUNTA

03 Lok

Jäsentiedote 3/2018

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                               JÄSENTIEDOTE  3 / 2018

  

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 Helteinen kesä alkaa olla takana ja syksy ja metsästyskausi edessä. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 11.8 Lahtivajalla. Kesäkokouksen tärkeimmät päätökset on tässä jäsentiedotteessa. Nämä päätökset on seuran jokaisen jäsenen tiedettävä, jotta syksyn metsästys saadaan sujumaan onnistuneesti.

 1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA

 Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN, RIEKON JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Vahvistetut metsästysajat ovat www.riista.fi sivuilla. Metsähanhi on rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous säilytti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle ennallaan: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtämetsästäjää kohden. Metsäkanalintukanta näyttää hieman vahvistuneen, mutta ei edelleenkään kestä kovaa verotusta, joten MALTTIA LINTUJAHTIIN!

Majavaa voi seuran jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta säilyi ennallaan eli LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk, 50 €/ 3 vrk (vierasluvan kesto enintään 3 vrk). Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 6 € /vrk.  Koko loppukauden kestävä ”jänislupa” maksaa 35 €.

Vieraslupia myyvät Jouko Nissinen, Raimo Komulainen, Taisto Komulainen, Asko Kangas, Keijo Mahosenaho, Matti Kumpulainen ja Pentti Hyvönen. Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun vain merkintä mille päivälle lupa on maksettu. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä 1 teeri ja 1 pyy/vrk.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

 2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

 Metsästys on kokonaan kielletty RAILI KUMPULAISEN (TOIVOLA), ARTO RÄDYN, EINO A. PIIPON, TYYNE KOIVUHUHDAN (LAMMI), VÄINÖ LEIVISKÄN ja URHO HYVÖSEN mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon ja Tuula Honkalan omistamilla mailla. Lisäksi pienriistan metsästys on kielletty Taisto Komulaisen Saunavainio kiinteistöllä Lummenevalla (Kosteikko rakenteilla). Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

 3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

 Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä on Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta, www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampujat: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia ettei tule hankalia tilanteita!

 4. MUUT ASIAT

 Maalaustalkoot Pyhännällä Kairantiellä pidetään elokuussa. Maalataan yhden rivitalon otsalaudat. Talkoista ilmoitetaan seuran kotisivuilla ja sähköpostilla. Muista talkoista ilmoitetaan myöhemmin.

Hirvilupien määrä kasvaa jonkin verran viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 140 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 11.9.2018 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI685373 0240 0027 64.

Hirvikokous pidetään 15.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakokeet hirvikokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 11.8.2018. Laskentaan osallistui 6 aktiivista seuran jäsentä. Kiitokset osallistujille.

Seuran jäseniksi on hyväksytty Joel Mahosenaho ja Iiro Leiviskä. Koejäseniksi on hyväksytty: Veeti Turpeinen ja Raimo Haikara. Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!

HUOM !Jos et ole Piippolan seudun rhy:n jäsen, mutta metsästät pääasiassa täällä, niin siirrä jäsenyytesi Piippolan seudun riistanhoitoyhdistykseen. Rhy hyötyy taloudellisesti tästä. Siirto-ohjeet ovat Suomen Riistakeskuksen sivuilla.

 MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

 ONNISTUNUTTA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                               

JOHTOKUNTA

16 Elo

Jäsentiedote 3/2017

AHOKYLÄN ERÄ RY JÄSENTIEDOTE 3 / 2017

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

Kesä alkaa olla takana ja syksyn metsästyskausi edessä. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 12.8 Lahtivajalla. Kesäkokouksen keskeiset päätökset on koottu tähän jäsentiedotteeseen. Näistä päätöksistä on seuran jokaisen jäsenen oltava tietoinen, jotta syksyn metsästys saadaan sujumaan onnistuneesti.

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA
Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN, RIEKON JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Löydät vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta. Metsähanhi on rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.
Kesäkokous piti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle ennallaan: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Metsäkanalintukanta on todella heikko, joten tällainen rajoitus on tarpeen. MALTTIA LINTUJAHTIIN!
Majavaa voi seuran jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.
Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk, 50 €/ 3 vrk (vierasluvan kesto enintään 3 vrk). Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 6 € /vrk. Koko loppukauden kestävän ”jänisluvan” hinta on 35 €.
Vieraslupia myyvät Jouko Nissinen, Raimo Komulainen, Taisto Komulainen, Asko Kangas, Keijo Mahosenaho, Matti Kumpulainen ja Pentti Hyvönen. Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun tulee merkitä mille päivälle lupa on maksettu, lisäksi vieraasta tulee ilmoittaa etukäteen jollekin luvamyyjälle. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä 1 teeri ja 1 pyy/vrk.
MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!
RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUEELLA!

2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE
Metsästys on kokonaan kielletty RAILI KUMPULAISEN (TOIVOLA), ARTO RÄDYN, EINO A. PIIPON, TYYNE KOIVUHUHDAN (LAMMI), VÄINÖ LEIVISKÄN ja URHO HYVÖSEN mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan ja Jouko Kemppaisen omistamilla mailla. Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS
Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä jatkaa Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta, www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.
Savikiekkojen ampujat: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia ettei tule hankalia tilanteita!

4. MUUT ASIAT
Talkoot Metsästysmajalla pidetään 22.8.2017 alkaen klo 17.00. Pinotaan halkoja ja laitetaan paikkoja kuntoon. Yrittäkää päästä paikalle!
Hirvilupien määrä kasvaa hieman viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 120 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 6.9.2017 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero FI68 5373 0240 0027 64.
Hirvikokous pidetään 10.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakokeet hirvikokoukseen mennessä.
Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.
Riistakolmiolaskenta suoritettiin 12.8.2017. Laskentaan osallistui 6 aktiivista seuran jäsentä. Kiitokset osallistujille.
Seuran koejäseneksi on hyväksytty: Ari-Veikko Kärkkäinen. Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!
HUOM !Jos et ole Piippolan seudun rhy:n jäsen, mutta metsästät pääasiassa täällä, niin siirrä jäsenyytesi Piippolan seudun riistanhoitoyhdistykseen. Rhy hyötyy taloudellisesti jokaisesta jäsenestä. Ohjeet siirtoon löydät Suomen Riistakeskuksen sivuilta.

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

MUKAVAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!

JOHTOKUNTA

 

26 Maa

Jäsentiedote 1/2017

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                      JÄSENTIEDOTE    1 / 2017

 AHOKYLÄN ERÄN JÄSENET                                      

 Talvi alkaa olla ohi ja kevät tulossa. Metsästysseurassamme on aika ryhtyä nyt suunnittelemaan tulevaa metsästysvuotta ja tekemään sitä koskevia päätöksiä. Ahokylän Erän toimintavuosi käynnistyi talvikokouksessa, joka pidettiin 12.2.2017 kunnantalolla. Tässä tiedotteessa ovat talvikokouksen tärkeimmät päätökset sekä muita seuran toimintaan liittyviä asioita, joista seuran jäsen­ten on oltava tietoisia, sillä päätökset koskettavat jokaista jäsentä.

 1. VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

 JOHTOKUNTA:

Puheenjohtaja Jouko Nissinen, varapuheenjohtaja Raimo Komulainen, sihteeri Mikko Nissinen sekä jäsenet Asko Kangas (Uusi jäsen), Taisto Komulainen, Matti Kumpulainen ja Keijo Mahosenaho. Johtokunnan pitkäaikainen jäsen Juhani Mahosenaho luopui johtokunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin Asko Kangas. Tervetuloa johtokuntaan Asko ja  kiitokset Juhani työstäsi johtokunnan jäsenenä.

 RIISTANHOITOJAOSTO, KILPAILUJAOSTO JA KENNELJAOSTO jätettiin valitsematta, koska johtokunta hoitaa nämä asiat.

 JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU

Talvikokous päätti korottaa jäsenmaksua siten, että jäsenmaksu on nyt 50 €/v. Korotus johtuu maanvuokramenojen noususta, Liittymismaksu on edelleen 100 €Jäsenmaksun tiedot: Maksun saaja: Ahokylän Erä ry; tilin: 537302-42764 (FI68 5373 0240 0027 64) ; Viesti: Jäsenmaksu 2017; Eräpäivä 28.4.2017. MAKSA JÄSENMAKSUSI AJALLAAN!

 PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKILPAILU

Seuran pienpetojen hävittämiskilpailu toteutettiin jälleen 2016. Vuoden kokonaistulos oli jälleen hyvä, 7

näätää ja 6 supikoiraa. Voittaja oli Aulis Komulainen, jolla ainoastaan oli palkintoon oikeuttava tulos. Seuran talvikokous päätti jatkaa kilpailua myös 2017. Kilpailuaika on siis vuosi2017 ja pyyntialueena on koko Pyhännän kunta. Kilpailussa saa pisteitä laillisesti hävitetyistä pienpedoista seu­raavasti: Kettu, supikoira ja mäyrä10 p, näätä ja minkki5 p ja ketunpojat2 p.Eniten vuoden aikana pisteitä kerännyt on voittaja. Voittajalle on luvassa 50 €:n arvoinen pal­kinto, toiseksi parhaalle 35 €:n ja kolmanneksi parhaalle 20 €:n arvoinen palkinto. Parhaat palkitaan seuraavassa talvikokouksessa.

 2. AHOKYLÄN ERÄ RY:N KOTISIVUT

 Ahokylän Erän kotisivut ovat aktiivisesti käytössä. Seuran toiminnasta, mm. talkoista ja kokouksista, tiedotetaan aina kotisivuilla, www.ahokylanera.fi. Jäsentiedotteet julkaistaan vain seuran kotisivuilla tai lähetetään sähköpostilla, ei juuri enää postitse. Seuralla on myös oma sähköpostiosoite, ahokylanera@gmail.com. Metsästysmajan vuokraustoiminta hoidetaan kotisivuilla olevan varauskalenterin kautta. Vuokraustoiminnasta vastaavat edelleen Taisto Komulainen ja Aila Hyvönen,

 3.  MUU TOIMINTA

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous oli 9.2.2017. Rhy:n hallituksessa jatkaa edelleen Raimo Komulainen.

Riistakolmion talvilaskenta suoritettiin viikolla 11.

Nuolukiviä on hankittu lisää lahtivajalle, josta niitä voi hakea maastoon levitettä­väksi. Kumpikin hirviseurue vastaa kivien levittämisestä omalle metsästysalueelleen.

Ahokylän Erän hirvikokous pidetään su 23.4.2017 alkaen klo. 16.00Lahtivajalla. HIRVIMIEHET, TULKAA KOKOUKSEEN TAI ILMOITTAKAA OSALLISTUMISESTAKOKOUKSEEN MENNESSÄ JOKOJOUKOLLETAIRAIMOLLE.

 Kaikki eivät ole vieläkään ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Ilmoitelkaa, jotta saadaan tiedotettua asioista paremmin ja entistä useammalle. Mikäli sinulla on muuttunut puhelinnumero, osoite tai sähköpostiosoite, niin ilmoita muutoksesta seuran sihteerille, MIKKO NISSINEN, P. 044-3360957, mikko.nissinen@live.com

 

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE                                                       JOHTOKUNTA

28 Elo

Jäsentiedote 3/2016

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                              JÄSENTIEDOTE  3 / 2016

 HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 Kesä on vaihtumassa syksyksi ja uusi metsästyskausi on jälleen edessä. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 21.8 Metsästysmajalla. Kesäkokouksen tärkeimmät päätökset ovat tässä jäsentiedotteessa. Nämä päätökset koskettavat seuran jokaista jäsentä ja siksi jokaisen on oltava tietoinen niistä, jotta syksyn metsästys sujuu näiden yhteisten päätösten mukaisesti.

 1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ YHDISTYKSEN   VUOKRAAMILLA MAILLA

 Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla ASETUKSEN MUKAINEN eli 10.9-10.10. Riekko on rauhoitettu Pyhännän kunnan alueella. Katso vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta. Metsähanhi on rauhoitettu koko maassa. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous säilytti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle entisellä tasolla: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtämetsästäjää kohden. Metsäkanalintukanta heikentyi epäonnistuneen pesinnän vuoksi, joten tällainen rajoitus on todella tarpeen. NYT MALTTIA LINTUJAHDISSA!

Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 10.9-10.10 20 €/vrk, (vierasluvan kesto enintään 2 vrk) ja ajalla 11.10-28.26€ /vrk. Ajalle 11.10-28.2 voidaan myydä koko loppukauden kestävä jänislupa, jonka hinta on 35 €. Vieraslupia myyvät Jouko Nissinen, Raimo Komulainen, Taisto Komulainen, Juhani Mahosenaho, Keijo Mahosenaho, Matti Kumpulainen ja Pentti Hyvönen. Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun vain merkintä mille päivälle lupa on maksettu. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä yhden (1) vrk:n luvassa 1 teeri ja 1 pyy. Kahden (2) vrk:n luvassa 2 teertä ja 2 pyytä.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

 2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

 Metsästys on kokonaan kielletty RAILI KUMPULAISEN (TOIVOLA), ARTO RÄDYN, EINO A. PIIPON, TYYNE KOIVUHUHDAN (LAMMI), VÄINÖ LEIVISKÄN ja URHO HYVÖSEN mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan ja Jouko Kemppaisen omistamilla mailla. Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

 3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

 Metsästysmajan vuokrauksen hoitaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä seuran puolelta jatkaa Taisto Komulainen. Metsästysmaja on jäsenten käytettävissä silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Majan vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampumapaikan käyttäjät: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko Metsästysmajalla vuokralaisia ettei tule hankalia tilanteita!

 4. MUUT ASIAT

 Talkoot Metsästysmajalla pidetään 3.9.2016 alkaen klo 8.00. Yrittäkää päästä paikalle!

Hirvilupien määrä kasvaa hieman viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänäkin syksynä  100 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 2.9.2016 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI685373 0240 0027 64.

Syksyn hirvikokous pidetään 10.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakokeet hirvikokoukseen mennessä. Lahtivajan siivoustalkoot pidetään 23.9 klo 17.00.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 23.7.2016. Laskentaan osallistui 6 aktiivista seuran jäsentä. Kiitokset kaikille laskentaan osallistuneille.

Seuran jäseneksi on hyväksytty: Paavo Kärkkäinen. Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!

 MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

 MUKAVAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                                         JOHTOKUNTA