Category Archives: Talkoot

08 elo

Jäsentiedote 3/2021

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                              JÄSENTIEDOTE  3 / 2021

 

 

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 

Lämmin kesä on vaihtumassa syksyksi ja niin myös metsästyskausi alkamassa . Tulevan jahtikauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 7.8 Lahtivajalla. Kokouksen tärkeimmät päätökset ovat tässä tiedotteessa. Nämä päätökst on seuran jokaisen jäsenen tiedettävä, jotta metsästys saadaan sujumaan hyvin.

 

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA

 

Kesäkokous päätti: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla on ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Vahvistetut metsästysajat löytyvät www.riista.fi sivuilta.

Metsähanhi ja merihanhi ovat rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ asetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous piti saaliskiintiön ennallaan: Yksi (1) metsolintu, kuusi (6) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Kanalintukanta on pysynyt hyvänä, pidetään kuitenkin  MALTTI LINTUJAHDISSA!

Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk.  Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 10 € /vrk.  Koko loppukauden kestävän ”jänisluvan” hinta on 40 €.

Vieraslupa maksetaan suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun aina merkintä, mille päivälle lupa on maksettu. Tulostettu kuitti tai mobiilivarmenne esitettävä tarvittaessa metsällä. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä kaksi (2) teertä ja 1 pyy/vrk.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

 

2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

 

ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE, mutta metsästys on kokonaan kielletty Raili Kumpulaisen, Arto Rädyn, Eino A. Piipon, Pirkko Koivuhuhdan, Väinö Leiviskän prk:n, Reino Komulaisen ja Veikko Hyvösen prk:n mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan ja Forestor Oy:n omistamilla mailla sekä Taisto Komulaisen Saunavainio-kiinteistöllä (Kosteikko), Metsäyhtymä Jahtitoverit- kiinteistöllä Petäjäniementien varressa (Kosteikko) ja Markku Partasen Mattila-kiinteistöllä  Ojanevan alueella (Kosteikko) . Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla.

 

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

 

Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä toimii Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampujat: Varmistakaa ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia, ettei tule hankalia tilanteita!

 

 

4. MUUT ASIAT

 

Kesäkokouksessa sovittiin, että lahtivajan varaston rakennetaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Niinpä seuraavat talkoot Lahtivajalla ovat tiistaina 10.8 klo 17.00. Yrittäkää päästä paikalle!!

Hirvilupien määrä kasvaa jonkin verran viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 130 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 15.9.2020 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI68 5373 0240 0027 64.

Hirvimiesten talkoot Lahtivajalla 18.9.2021 klo 12.00-14.00 ja välittömasti talkoiden jälkeen Hirvikokous 18.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakoe kokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 31.7.2021. Kiitokset kaikille laskentaan osallistujille.

 

MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄSTYSKAUTTA !

 

 

MUKAVAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                                                                                     JOHTOKUNTA

 

 

 

05 touko

Talkoot lahtivajalla lauantaina 15.5. klo 8:00 alkaen.

Jatketaan lahtivajan varaston viimeistelyä. Tarkoituksena mm. levyttää sisäkatot. Ota mukaan sopivia työkaluja mm. akkuporakoneita tarvitaan.
Seuraavista talkoista sovitaan aina edellisissä talkoissa ja niistä ilmoitetaan sähköpostilla ja seuran kotisivuilla.
Huom! Mikäli et pääse paikalle talkoisiin, muuna aikana voi talkoilla ajamalla lahtivajalta polttopuita metsästysmajalle.
24 touko

Talkoita metsästysmajalla 28-30.5.

Metsästysmajalla järjestetään ensiviikolla talkoita.

          Torstaina 28.5. aloitetaan kello 17

          Perjantaina 29.5. aloitetaan kello 17

          Lauantaina 30.5. aloitetaan kello 8.

 

Talkoissa muurataan uusiksi majan savupiipun yläosa. Torstaina ja perjantaina on tarkoitus rakentaa telineet ja purkaa vanha osa pois. Lauantaina jatketaan uuden piipun muurauksella.

 

Korjaustöiden lisäksi majalla on tarvetta polttopuun kantamiselle sekä pihan siivoukselle, joten varauduthan myös näihin töihin sopivilla varusteilla.

 

Lisätietoja talkoista saat Taistolta, Raimolta ja Joukolta.

 

Toivottavasti saamme talkoisiin hyvin porukkaa, jotta majan vuokrausta päästään jatkamaan kuluvana syksynä. Majan vuokrauksella on merkittävä vaikutus seuran talouteen ja näin korona-aikana kiinnostusta vuokraukseen on ollut hyvin.

 

Terveisin

 

Johtokunta