Historia

Ahokylän Erä ry perustettiin 10. tammikuuta 1982 Ahokylässä. Perustamiskokouksessa paikalla oli 24 asiasta kiinnostunutta metsästäjää. Seuran perustaminen tuli ajankohtaiseksi, kun koko Pyhännän kunnan alueella toiminut Pyhännän Metsästysyhdistys ry oli hajonnut, ja jokaiselle Pyhännän kylälle oli nousemassa oma metsästysseura. Seuran perustaminen sujui ongelmitta ja jäsenet olivat heti alusta alkaen reippaasti ja innokkaasti mukana seuran toiminnassa. Yhdistysrekisteriin seura hyväksyttiin 7.10.1983. Perustajajäsenet olivat Veikko Komulainen, Solmu Joutsenkoski ja Viljo Nissinen. Seuran viime vuosien jäsenmäärä on ollut noin 70 henkeä.

Seuran puheenjohtajina vuosien aikana ovat toimineet Veikko Komulainen perustamisvuonna 1982, Reijo Piippo vuosina 1983-1985 ja vuodesta 1986 on puheenjohtajan toiminut Jouko Nissinen. Varapuheenjohtajina ovat toimineet Reijo Piippo vuonna 1982, Veikko Komulainen vuosina 1983-1985 sekä Reijo Piippo uudelleen vuodesta 1986 lähtien. Sihteereinä Pentti Hyvönen 1982-1986, Timo Pehkonen 1987-1991 ja vuodesta 1992 lähtien Raimo Komulainen.

Seura perustettiin edistämään Ahokylässä asuvien tai sinne sukujuuria omaavien metsästysharrastusta. Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä näiden edellyttämää luonnonsuojelua, ampumaurheilua ja kenneltoimintaa. Seuran keskeiset arvot ovat alusta alkaen olleet yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Seura tekee aktiivista yhteistyötä maanomistajien, muiden metsästysseurojen ja erilaisten yhdistysten kanssa. Yhteisellä työllä on saatu aikaan aktiivista toimintaa ja metsästystä edistäviä rakenteita.