19 huhti

Jäsentiedote 1/2024

AHOKYLÄN ERÄ RY JÄSENTIEDOTE    1 / 2024 

AHOKYLÄN ERÄN JÄSENET                                        

Ahokylän Erän talvikokous pidettiin Pyhännän kunnantalolla 17.2.2024. Paikalla oli 8 seuran jäsentä. Kokouksessa käytiin läpi viime vuoden toimintaa ja suunniteltiin meneillään olevan vuoden toimintaa. Jäsenille tiedotetaan seuran toiminnasta ja muista seuraa koskevista asioista kotisivuilla ja sähköpostilla. Tähän tiedotteeseen on koottu talvikokouksen tärkeimmät päätökset sekä muita tärkeitä seuran kevään toimintaan liittyviä asioita. 

 VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

JOHTOKUNTA: 

Puheenjohtaja Jouko Nissinen, varapuheenjohtaja Raimo Komulainen, sihteeri Mikko Nissinen sekä jäsenet Asko Kangas, Taisto Komulainen, Timo Komulainen ja Keijo Mahosenaho. 

JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU 

Talvikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan eli jäsenmaksu on 50 €/v. Liittymismaksu on edelleen 100 €Jäsenmaksun tiedot: Maksun saaja: Ahokylän Erä ry; tilin: 537302-42764 (FI68 5373 0240 0027 64); Viesti: Jäsenmaksu 2024; Eräpäivä 30.4.2024. MAKSA JÄSENMAKSUSI AJALLAAN! 

PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKILPAILU 

Pienpetojen hävittämiskilpailu toteutettiin 2023. Vuoden kokonaistulos oli 26 pienpetoa. Voittaja oli jälleen Iiro Leiviskä, toinen oli Aulis Komulainen ja kolmas oli Joel Hyvönen. Talvikokous päätti jatkaa kilpailua 2024. Kilpailuaika on vuosi 2024 ja pyyntialueena on Pyhännän kunta. Kilpailussa saa pisteitä laillisesti hävitetyistä pienpedoista seuraavasti: Kettu, supikoira ja mäyrä 10 p, näätä ja minkki 5 p ja ketunpojat 2 p. Eniten vuoden aikana pisteitä kerännyt on voittaja. Voittajalle on luvassa 50 €:n arvoinen palkinto, toiseksi parhaalle 35 €:n ja kolmanneksi parhaalle 20 €:n arvoinen palkinto. Parhaat palkitaan kevään aikana. 

 AHOKYLÄN ERÄ RY:N TIEDOTTAMINEN JA SEURAN WhatsApp-RYHMÄN PERUSTAMINEN

 Ahokylän Erän kotisivut, www.ahokylanera.fi, ja sähköposti ovat keskeiset ilmoituskanavat seuran toiminnan tiedottamisessa. Seuran sähköposti on ahokylanera@gmail.com. Jäsentiedotteet julkaistaan seuran kotisivuilla ja lähetetään sähköpostilla, harvoin postitse. Puhelinnumeron, osoitteen tai sähköpostiosoitteen muutokset ilmoitetaan seuran sihteerille, MIKKO NISSINEN, P. 040-8263559, mikko.nissinen@live.com 

Uutena ilmoitusmuotona seura perustaa oman, seuran sisäisen, WhatsApp-ryhmän. Ryhmään liitetään kaikki  seuran jäsenet. Mikäli seuran jäsen ei halua liittyä tähän WhatsApp-ryhmään, hänen tulee ilmoittaa siitä joko sihteerille (Mikko) tai puheenjohtajalle (Jouko) tai varapuheenjohtajalle (Raimo) 30.4.2024 mennessä. 

Metsästysmajan vuokraustoimintaa hoidetaan kotisivuilla olevan varauskalenterin kautta. Vuokraustoiminnasta vastaavat edelleen Taisto Komulainen ja Aila Hyvönen. Metsästysmajan vuokraa tarkistetaan kohonneiden kustannusten vuoksi. 

 MUU TOIMINTA 

Metsästysmajan kodan korjaus ja lahtivajan lattian pinnoitteen uusiminen jäivät viime kesänä tekemättä. Nämä korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa tulevan kesän aikana. Korjaustöistä tiedotetaan tarkemmin seuran kotisivuilla, sähköpostilla ja WhatsApp-ryhmässä.  Metsästysmajan kevätsiivous toteutetaan toukokuussa. Tästäkin ilmoitetaan sitten, kun tarkka ajankohta on selvillä. 

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous oli 21.2.2024 Kestilässä. Rhy:n hallituksessa jatkaa edelleen Raimo Komulainen. 

Riistakolmion talvilaskentaa ei pystytty suorittamaan haastavien olosuhteiden vuoksi. 

Ahokylän Erän kevään hirvikokousta ei pidetä. Hirvijahtiin osallistujat ilmoittautuvat osallistumisestaan 21.4.2024 mennessä joko Joukolle (0405900567) tai Raimolle (0404955977). 

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea maastoon levitettäväksi. Molemmat hirviseurueet vastaavat kivien levittämisestä omalle metsästysalueelleen. 

Ahokylän Erä osallistuu aktiivisesti Konnunsuon tuulipuiston valmistelutyöhön. 

Pyhännän metsästysseurat ovat yhteistyössä järjestäneet nuorisopäivän toukokuun loppupuolella Salmijärvellä. Tänäkin vuonna nuorisopäivä järjestetään todennäköisesti. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin keväällä. 

 

HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE

JOHTOKUNTA