08 huhti

Jäsentiedote 1/2022

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                      JÄSENTIEDOTE    1 / 2022

 

AHOKYLÄN ERÄN JÄSENET                                      

Korona rajoitukset poistuivat niin paljon, että Ahokylän Erän talvikokous pystyttiin viimein pitämään Lahtivajalla 6.3.2022.Edelleen kaikki metsästysseuran toiminta pitää suunnitella korona huomioon ottaen. Seuran kotisivuilla ja sähköpostilla tiedotetaan jäsenille muutoksista. Tähän tiedotteeseen on koottu talvikokouksen tärkeimmät päätökset sekä muita seuran toimintaan liittyviä asioita.

1. VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

JOHTOKUNTA:

Puheenjohtaja Jouko Nissinen, varapuheenjohtaja Raimo Komulainen, sihteeri Mikko Nissinen sekä jäsenet Asko Kangas, Taisto Komulainen, Keijo Mahosenaho ja uutena jäsenenä Timo Komulainen.

KAIKKI JAOSTOT jätettiin valitsematta, sillä johtokunta hoitaa jaostojen tehtävät.

JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU

Talvikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan eli jäsenmaksu on  50 €/v. Liittymismaksu on edelleen 100 €Jäsenmaksun tiedot: Maksun saaja: Ahokylän Erä ry; tilin: 537302-42764 (FI68 5373 0240 0027 64) ; Viesti: Jäsenmaksu 2022; Eräpäivä 30.4.2022. MAKSA JÄSENMAKSUSI AJALLAAN!

PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKILPAILU

Seuran pienpetojen hävittämiskilpailu toteutettiin 2021. Vuoden kokonaistulos parani, nyt 33 pienpetoa. Voittaja oli Iiro Leiviskä, toinen oli Joel Hyvönen ja kolmas oli Aulis Komulainen. Talvikokous päätti jatkaa kilpailua edelleen 2022. Kilpailuaika on vuosi 2022 ja pyyntialueena on koko Pyhännän kunta. Kilpailussa saa pisteitä laillisesti hävitetyistä pienpedoista seuraavasti: Kettu, supikoira ja mäyrä 10 p, näätä ja minkki 5 p ja ketunpojat 2 p. Eniten vuoden aikana pisteitä kerännyt on voittaja. Voittajalle on luvassa 50 €:n arvoinen palkinto, toiseksi parhaalle 35 €:n ja kolmanneksi parhaalle 20 €:n arvoinen palkinto. Parhaat palkitaan seuran talvikokouksessa.

2. AHOKYLÄN ERÄ RY:N TIEDOTTAMINEN

 Ahokylän Erän kotisivut, www.ahokylanera.fi, ja sähköposti ovat keskeiset ilmoituskanavat seuran toiminnan tiedottamisessa. Seuran sähköposti on ahokylanera@gmail.com. Jäsentiedotteet julkaistaan seuran kotisivuilla ja lähetetään sähköpostilla, harvoin postitse. Kaikki eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Ilmoittakaa, jotta saadaan tiedotettua asioista paremmin ja entistä useammalle. Puhelinnumeron, osoitteen tai sähköpostiosoitteen muutokset ilmoitetaan seuran sihteerille, MIKKO NISSINEN, P. 0408263559, mikko.nissinen@live.com

Metsästysmajan vuokraustoiminta hoidetaan kotisivuilla olevan varauskalenterin kautta. Vuokraustoiminnasta vastaavat edelleen Taisto Komulainen ja Aila Hyvönen.

 3)     MUU TOIMINTA

 Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous oli 18.2.2022. Rhy:n hallituksessa jatkaa edelleen Raimo Komulainen.

Riistakolmion talvilaskentaa suoritettiin 10.3.2022. Kiitokset laskentaa osallistuneille.

Ahokylän Erän kevään hirvikokousta ei pidetä. Hirvijahtiin osallistujat ilmoittautuvat osallistumisestaan 22.4.2022 mennessä joko Joukolle  (0405900567) tai Raimolle (0404955977).

Lahtivajan kota vaatii korjausta. Korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa kevään ja kesän aikana. Korjaustöistä tiedotetaan tarkemmin seuran kotisivuilla ja sähköpostilla.

Nuolukiviä on lahtivajalla. Sieltä niitä voi hakea maastoon levitettäväksi. Molemmat hirviseurueet vastaavat kivien levittämisestä omalle metsästysalueelleen.

Pyhännän metsästysseurat ovat yhteistyössä järjestäneet nuorisopäivän toukokuun loppupuolella Ahokylän Erän Metsästysmajalla. Tänä vuonna nuorisopäivää voidaan todennäköisesti järjestää. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin keväällä, kun tapahtuman ajankohta on varmistunut.

 

HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE                                                                 JOHTOKUNTA