24 elo

JÄSENTIEDOTE 3 / 2014

AHOKYLÄN ERÄ RY JÄSENTIEDOTE 3 / 2014

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

Kuuma kesä alkaa on mennyttä aikaa ja syksyn metsästyskausi edessä. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 10.8. Metsästysmajalla. Kesäkokouksen kaikki tärkeimmät päätökset ovat tässä jäsentiedotteessa. Nämä päätökset koskettavat seuran jokaista jäsentä ja siksi jokaisen on oltava tietoinen niistä, jotta syksyn metsästys sujuu yhteisten päätösten mukaisesti.

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ YHDISTYKSEN VUOKRAAMILLA MAILLA

Kesäkokouksen päätös:

  • METSON, TEEREN JA PYYN METSÄSTYSAIKA ON AHOKYLÄN ERÄN VUOKRAAMILLA MAILLA ASETUKSEN MUKAINEN. (Asetusesitys: Metso, teeri ja pyy 10.9.-31.10.)
  • Riekkoa esitetään rauhoitettavaksi Pyhännän kunnan alueella. Lopullinen tieto metsästysajoista saadaan elokuun lopulla, kun asetus annetaan. Katso vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta.
  • Metsähanhi on rauhoitettu koko maassa.
  • JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9.-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.
  • Kesäkokous säilytti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle entisellä tasolla: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Metsäkanalintukanta heikentyi epäonnistuneen pesinnän vuoksi, joten tällainen rajoitus on todella tarpeen. NYT MALTTIA LINTUJAHDISSA !
  • Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla.
  • FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 10.9.-31.10. 20€/vrk, (vierasluvan kesto enintään 2 vrk) ja ajalla 1.11.-29.2. 6€/vrk. Ajalle 1.11.-28.2. voidaan myydä koko loppukauden kestävä jänislupa, jonka hinta on 35€. Vieraslupia myyvät Jouko Nissinen, Raimo Komulainen, Taisto Komulainen, Juhani Mahosenaho, Keijo Mahosenaho, Väinö Pellikka ja Pentti Hyvönen.

Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun vain merkintä mille päivälle lupa on maksettu. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä yhden (1) vrk:n luvassa1 teeri ja 1 pyy. Kahden (2) vrk:n luvassa 2 teertä ja 2 pyytä. MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-JA TERÄSHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN VUOKRAAMILLA MAILLA!

KESÄKOKOUS PÄÄTTI, ETTÄ KUVIEN KÄYTTÖ TEEREN METSÄSTYKSESSÄ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN VUOKRAAMILLA MAILLA SYKSYLLÄ 2014.

2. PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

Seuran pienriistan metsästysalue on entinen. Pienriistan metsästys on edelleen kielletty RAILI KUMPULAISEN (TOIVOLA), ARTO RÄDYN, EINO A. PIIPON, PENTTI RAJALAN (MARTTILA), TYYNE KOIVUHUHDAN (LAMMI), VÄINÖ LEIVISKÄN ja URHO HYVÖSEN mailla. Nämä alueet Pentti Rajalan maata lukuun ottamatta ovat pois myös hirvenmetsästyksestä. Kartta pienriistan metsästysalueesta on sekä metsästysmajalla että lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

Metsästysmajan vuokrauksen ulkopuolisille hoitaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä seuran puolelta jatkaa Taisto Komulainen. Metsästysmaja on jäsenten käytettävissä silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Majan vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta, www.ahokylanera.fi syyskuun alkupuolelta lähtien. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE!

Savikiekkojen ampumapaikan käyttäjät: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko Metsästysmajalla vuokralaisia, ettei tule hankalia tilanteita!

4. KOTISIVUT

Ahokylän Erän kotisivut, www.ahokylanera.fi, valmistuvat syyskuun alkupuolella. Kotisivuille tulee kaikki keskeinen tieto seuran asioista. Seuratkaa tarkoin sivuja, sillä jatkossa jäsentiedotteet tulevat olemaan seuran kotisivuilla, eikä niitä enää lähetetä postitse kuin pyynnöstä. Mikäli haluat jatkossa jäsentiedotteen postitse, niin ilmoita siitä joko Joukolle , 040-5900567, tai Raimolle, 050-4955977.

5. MUUT ASIAT

Hirvilupien määrä on suunnilleen viime syksyisellä tasolla. Siksi hirvilupamaksu on tänäkin syksynä 80 € lihaosuudella mukana olevilta ja 30€ ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 31.8.2014 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero FI68 5373 0240 0027 64.

Lahtivajan siivoustalkoot pidetään lauantaina 13.9.2014 klo 12.00. Syksyn hirvikokous pidetään heti talkoitten päätyttyä eli 13.9. klo 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakokeet hirvikokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on vielä lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 2.8.2014. Laskentaan osallistui 11 aktiivista seuran jäsentä. Kiitokset kaikille laskentaan osallistuneille.

Seuran jäseniksi on hyväksytty: Kai Lotvonen, Joni Kangas ja Joona Kangas. Koejäseneksi on hyväksytty Valtteri Lotvonen. Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

MUKAVAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!

JOHTOKUNTA