19 elo

Jäsentiedote 3/2015

AHOKYLÄN ERÄ RY JÄSENTIEDOTE  3 / 2015

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 Syksyn metsästyskausi ja kesä näyttävät alkavan yhtäaikaa. Käynnistyneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 16.8. Lahtivajalla. Kesäkokouksen kaikki tärkeimmät päätökset ovat tässä jäsentiedotteessa. Nämä päätökset koskettavat jokaista jäsentä ja siksi kaikkien on oltava tietoisia niistä, jotta syksyn metsästys menee yhteisten päätösten mukaisesti.

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ YHDISTYKSEN   VUOKRAAMILLA MAILLA

Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika on AHOKYLÄN ERÄN VUOKRAAMILLA MAILLA ASETUKSEN MUKAINEN. (Asetusesitys: Metso, teeri ja pyy 10.9.-31.10.) Riekkoa esitetään rauhoitettavaksi Pyhännän kunnan alueella. Lopullinen tieto metsästysajoista saadaan elokuun lopulla, kun asetus annetaan. Katso vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta. Metsähanhi on rauhoitettu koko maassa. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9.-29.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous piti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle entisellään: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Metsäkanalintukanta heikentyi kylmän alkukesän ja epäonnistuneen pesinnän vuoksi, joten tällainen rajoitus on todella tarpeellinen. MALTTIA LINTUJAHDISSA!

Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 10.9.-31.10. 20€/vrk, (vierasluvan kesto enintään 2 vrk) ja ajalla 1.11.-29.2. 6 €/vrk. Ajalle 1.11.-29.2. voidaan myydä koko loppukauden kestävä jänislupa, jonka hinta on 35 €. Vieraslupia myyvät Jouko Nissinen, Raimo Komulainen, Taisto Komulainen, Juhani Mahosenaho, Keijo Mahosenaho, Väinö Pellikka ja Pentti Hyvönen. Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun lisäksi merkintä mille päivälle lupa on maksettu. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä yhden (1) vrk:n luvassa1 teeri ja 1 pyy. Kahden (2) vrk:n luvassa 2 teertä ja 2 pyytä.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-JA TERÄSHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN VUOKRAAMILLA MAILLA !

KESÄKOKOUS PÄÄTTI, ETTÄ KUVIEN KÄYTTÖ TEEREN METSÄSTYKSESSÄ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN VUOKRAAMILLA MAILLA SYKSYLLÄ 2015.

2. PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

Seuran pienriistan metsästysalue on muuttunut. Pienriistan metsästys on nyt kielletty RAILI KUMPULAISEN (TOIVOLA), ARTO RÄDYN, EINO A. PIIPON, TYYNE KOIVUHUHDAN (LAMMI), VÄINÖ LEIVISKÄN ja URHO HYVÖSEN mailla. Nämä alueet ovat pois myös hirvenmetsästyksestä. Kartta pienriistan metsästys-alueesta on metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

Metsästysmajan vuokrauksen ulkopuolisille hoitaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä seuran puolelta jatkaa Taisto Komulainen. Metsästysmaja on jäsenten käytettävissä silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Majan vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai katsoa seuran kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIISTIKÄÄ JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampumapaikan käyttäjät: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko Metsästysmajalla vuokralaisia, ettei tule hankalia tilanteita!

5. MUUT ASIAT

 Metsästysmajan alueella kaatui kevätmyrskyssä toukokuussa melko paljon puita. Nämä puut kerätään pois talkoilla, jotka pidetään lauantaina 5.9. alkaen klo 8.00. Puut tehdään ohjeiden mukaisesti tukeiksi ja parruiksi, jotka myydään Hasa Oy:lle. Latvuksista ja pienemmistä puista tehdään halkoja metsästysseuralle. Talkoissa tarvitaan moottorisahoja, joten ota saha mukaan talkoisiin. Osa talkooväestä on sitten halonteossa, joten siihenkin työhön tarvitaan porukkaa. SIISPÄ TALKOISIIN!

Hirvilupien määrä nousee vähän. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 100 € lihaosuudella mukana olevilta ja 35 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 31.8.2015 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI68 5373 0240 0027 64.

Lahtivajan siivoustalkoot pidetään 12.9.2013 klo 12.00. Syksyn hirvikokous pidetään heti talkoitten päätyttyä eli 12.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Hirvenammuntakoe on suoritettava hirvikokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 25.7.2015. Laskentaan osallistui 12 aktiivista seuran jäsentä. Kiitokset kaikille laskentaan osallistuneille.

KIRJANPITOMME MUKAAN JÄSENMAKSU ON MAKSAMATTA 15 JÄSENELLÄ TÄLTÄ TAI EDELLISILTÄ VUOSILTA! MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

MUISTATHAN ILMOITTAA MUUTTUNEET YHTEYSTIETOSI SEURALLE!

ONNISTUNUTTA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                            

JOHTOKUNTA