28 elo

Jäsentiedote 3/2016

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                              JÄSENTIEDOTE  3 / 2016

 HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 Kesä on vaihtumassa syksyksi ja uusi metsästyskausi on jälleen edessä. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 21.8 Metsästysmajalla. Kesäkokouksen tärkeimmät päätökset ovat tässä jäsentiedotteessa. Nämä päätökset koskettavat seuran jokaista jäsentä ja siksi jokaisen on oltava tietoinen niistä, jotta syksyn metsästys sujuu näiden yhteisten päätösten mukaisesti.

 1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ YHDISTYKSEN   VUOKRAAMILLA MAILLA

 Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla ASETUKSEN MUKAINEN eli 10.9-10.10. Riekko on rauhoitettu Pyhännän kunnan alueella. Katso vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta. Metsähanhi on rauhoitettu koko maassa. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous säilytti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle entisellä tasolla: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtämetsästäjää kohden. Metsäkanalintukanta heikentyi epäonnistuneen pesinnän vuoksi, joten tällainen rajoitus on todella tarpeen. NYT MALTTIA LINTUJAHDISSA!

Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 10.9-10.10 20 €/vrk, (vierasluvan kesto enintään 2 vrk) ja ajalla 11.10-28.26€ /vrk. Ajalle 11.10-28.2 voidaan myydä koko loppukauden kestävä jänislupa, jonka hinta on 35 €. Vieraslupia myyvät Jouko Nissinen, Raimo Komulainen, Taisto Komulainen, Juhani Mahosenaho, Keijo Mahosenaho, Matti Kumpulainen ja Pentti Hyvönen. Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun vain merkintä mille päivälle lupa on maksettu. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä yhden (1) vrk:n luvassa 1 teeri ja 1 pyy. Kahden (2) vrk:n luvassa 2 teertä ja 2 pyytä.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

 2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

 Metsästys on kokonaan kielletty RAILI KUMPULAISEN (TOIVOLA), ARTO RÄDYN, EINO A. PIIPON, TYYNE KOIVUHUHDAN (LAMMI), VÄINÖ LEIVISKÄN ja URHO HYVÖSEN mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan ja Jouko Kemppaisen omistamilla mailla. Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

 3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

 Metsästysmajan vuokrauksen hoitaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä seuran puolelta jatkaa Taisto Komulainen. Metsästysmaja on jäsenten käytettävissä silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Majan vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampumapaikan käyttäjät: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko Metsästysmajalla vuokralaisia ettei tule hankalia tilanteita!

 4. MUUT ASIAT

 Talkoot Metsästysmajalla pidetään 3.9.2016 alkaen klo 8.00. Yrittäkää päästä paikalle!

Hirvilupien määrä kasvaa hieman viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänäkin syksynä  100 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 2.9.2016 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI685373 0240 0027 64.

Syksyn hirvikokous pidetään 10.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakokeet hirvikokoukseen mennessä. Lahtivajan siivoustalkoot pidetään 23.9 klo 17.00.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 23.7.2016. Laskentaan osallistui 6 aktiivista seuran jäsentä. Kiitokset kaikille laskentaan osallistuneille.

Seuran jäseneksi on hyväksytty: Paavo Kärkkäinen. Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!

 MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

 MUKAVAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                                         JOHTOKUNTA