16 elo

Jäsentiedote 3/2017

AHOKYLÄN ERÄ RY JÄSENTIEDOTE 3 / 2017

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

Kesä alkaa olla takana ja syksyn metsästyskausi edessä. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 12.8 Lahtivajalla. Kesäkokouksen keskeiset päätökset on koottu tähän jäsentiedotteeseen. Näistä päätöksistä on seuran jokaisen jäsenen oltava tietoinen, jotta syksyn metsästys saadaan sujumaan onnistuneesti.

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA
Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN, RIEKON JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Löydät vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta. Metsähanhi on rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.
Kesäkokous piti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle ennallaan: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Metsäkanalintukanta on todella heikko, joten tällainen rajoitus on tarpeen. MALTTIA LINTUJAHTIIN!
Majavaa voi seuran jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.
Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk, 50 €/ 3 vrk (vierasluvan kesto enintään 3 vrk). Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 6 € /vrk. Koko loppukauden kestävän ”jänisluvan” hinta on 35 €.
Vieraslupia myyvät Jouko Nissinen, Raimo Komulainen, Taisto Komulainen, Asko Kangas, Keijo Mahosenaho, Matti Kumpulainen ja Pentti Hyvönen. Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun tulee merkitä mille päivälle lupa on maksettu, lisäksi vieraasta tulee ilmoittaa etukäteen jollekin luvamyyjälle. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä 1 teeri ja 1 pyy/vrk.
MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!
RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUEELLA!

2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE
Metsästys on kokonaan kielletty RAILI KUMPULAISEN (TOIVOLA), ARTO RÄDYN, EINO A. PIIPON, TYYNE KOIVUHUHDAN (LAMMI), VÄINÖ LEIVISKÄN ja URHO HYVÖSEN mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan ja Jouko Kemppaisen omistamilla mailla. Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS
Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä jatkaa Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta, www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.
Savikiekkojen ampujat: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia ettei tule hankalia tilanteita!

4. MUUT ASIAT
Talkoot Metsästysmajalla pidetään 22.8.2017 alkaen klo 17.00. Pinotaan halkoja ja laitetaan paikkoja kuntoon. Yrittäkää päästä paikalle!
Hirvilupien määrä kasvaa hieman viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 120 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 6.9.2017 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero FI68 5373 0240 0027 64.
Hirvikokous pidetään 10.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakokeet hirvikokoukseen mennessä.
Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.
Riistakolmiolaskenta suoritettiin 12.8.2017. Laskentaan osallistui 6 aktiivista seuran jäsentä. Kiitokset osallistujille.
Seuran koejäseneksi on hyväksytty: Ari-Veikko Kärkkäinen. Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!
HUOM !Jos et ole Piippolan seudun rhy:n jäsen, mutta metsästät pääasiassa täällä, niin siirrä jäsenyytesi Piippolan seudun riistanhoitoyhdistykseen. Rhy hyötyy taloudellisesti jokaisesta jäsenestä. Ohjeet siirtoon löydät Suomen Riistakeskuksen sivuilta.

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

MUKAVAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!

JOHTOKUNTA