Metsästys

Ahokylän Erä ry:n metsästysalueet

Pinta-ala hirvenmetsästyksessä on 9842,7 ha, pienriistan metsästyksessä käytettävissä on 7474,86 ha.

Metsästysmaista on Metsähallituksen maita n. 5000 ha, metsäyhtiöiden maita n. 1700 ha ja yksityisten maanomistajien maita n. 3600 ha.

Ahokylän Erä ry on mukana Pyhännän yhteisluvassa hirvenmetsästyksessä, n. 76 000 ha. Yhteislupa käsittää lähes koko Pyhännän kunnan. Hirvenmetsästyksessä on Ahokylän Erä ry:llä yhteinen osoitusalue, 3100 ha, Kamulankylän Eräveikkojen kanssa.

Seurassa on kaksi hirviseuruetta, molempien jäsenmäärä vaihtelee vuosittain 10-18  välillä. Molemmilla seurueilla on omat metsästysalueensa, mutta yhteistyötä ja yhteispyyntiä tehdään joustavasti.

Metsästettävä riista: Metsäkanalinnut, jänis, hirvi, majava ja pienpedot.

Hirvikanta on ollut voimakkaassa laskussa viime vuosina. Metsäkanalintukanta on ollut kohtuullinen, toki luontaista kannanvaihtelua aina esiintyy. Jäniskanta on ollut viimeaikoina runsas.

Metsästysajat ja rauhoitukset

Seuran päätösvallassa olevista metsästysajoista ja mahdollisista rauhoituksista päätetään kesäkokouksissa.

PIENRIISTANMETSÄSTYSALUEEN KARTTA

Pienriistan metsästysalue 2022

HIRVENMETSÄSTYSALUEEN KARTTA

Hirven metsästysalue

Kartta pienriistan metsästysalueesta löytyy myös metsästysmajan ja lahtivajan seinältä.