Toimintaympäristö

Seuran kotipaikka on Pyhännän kunta, Ahokylän kylä. Pyhäntä sijaitsee Suomen keskipistealueella, Pohjois-Pohjanmaan kaakkoisosassa, kolmen maakunnan kainalossa (Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Kainuu). Tämä antaa alueelle mielenkiintoisen ja monipuolisen ilmeen. Kunnan halkaisevat valtatie 28 ja kantatie 88, jotka yhdistävät valtatiet nro: 4 ja 5. Kunnan itäisestä osasta löytyvät Kainuun ja Pohjois-Savon luonnon ominaispiirteitä sisältävät maisemat vaihtelevine harjuineen ja kirkasvetisine lampineen, kun taas läntiset osat ovat tyypillistä Pohjois-Pohjanmaan tasamaata. Kunnan pinta-ala on 84.000 ha ja, josta vesien osuus n. 4000 ha. Pyhännän suurin maanomistaja on Suomen valtio (Metsähallitus), jonka hallinnassa on n. 40 % kunnan alueen metsämaasta. Myös metsäyhtiöillä on merkittäviä maanomistuksia Pyhännän kunnan alueella.

Luontoharrastus ja virkistyskäyttö

Suurimmat järvet ovat kalaisuudestaan ja hiekkarannoistaan tunnettu Iso-Lamujärvi ja Pyhännän järvi, jonka ympärillä sijaitsee kunnan keskustaajama. Maakuntakaavassa Iso-Lamujärvi on merkitty matkailu- ja virkistyskäytön alueeksi. Siitä onkin muodostunut merkittävä koko keskipistealueen kalastus ja vapaa-ajan käytön kohde. Järveen laskevan Huhmarpuron varrella on veneiden laskupaikka ja laajat Pitkänhiedan ja Patahiekan uimarannat. Muita merkittäviä vesistökohteita ovat Iso-Ahvenjärven, Kontiolammen ja Pahalammen hoidetut kalavedet ympäristöineen. Näissä kohteissa on saatavana pienimuotoisia kalastus- ja majoituspalveluita omatoimimatkailijoiden käyttöön. Lisäksi Iso-Ahvenjärven ja Salmijärven harjujonojen ympäristössä on parikymmentä luonnontilaista metsälampea, joissa useimmissa on mahdollisuus harrastaa omatoimista kalastamista. Laajat luonnontilaiset suoalueet ja vaihtelevat maaston korkeuserot harjuineen ja luontopolkuineen tarjoavat monipuolisen vaellus, retkeily- ja marjanpoiminta mahdollisuuden. Kuntakeskuksessa sijaitsee Hotelli- Ravintola Järvihelmi josta on saatavana majoitus- ja ravitsemuspalveluita.

Kuvia Pyhännältä ja Ahokylästä