Category Archives: Ajankohtaista

05 Tou

Jäsenmaksut vuodelta 2021.

Jäsenmaksujen eräpäivä oli huhtikuun lopussa ja niitä on maksamatta. Maksa jäsenmaksusi mahdollisimman pian! Toukokuulla on erääntymässä mm. suuria maanvuokrasopimusten laskuja.
Mikäli et aio maksaa jäsenmaksua ja jatkaa seuran jäsenenä, niin ilmoita jäsenyytesi päättämisestä sihteerille tai puheenjohtajalle
05 Tou

Talkoot lahtivajalla lauantaina 15.5. klo 8:00 alkaen.

Jatketaan lahtivajan varaston viimeistelyä. Tarkoituksena mm. levyttää sisäkatot. Ota mukaan sopivia työkaluja mm. akkuporakoneita tarvitaan.
Seuraavista talkoista sovitaan aina edellisissä talkoissa ja niistä ilmoitetaan sähköpostilla ja seuran kotisivuilla.
Huom! Mikäli et pääse paikalle talkoisiin, muuna aikana voi talkoilla ajamalla lahtivajalta polttopuita metsästysmajalle.
02 Huh

Jäsentiedote 1/2021

AHOKYLÄN ERÄN JÄSENET

Päivä pitenee, kevät etenee ja korona on voimissaan. Kaikki metsästyseuran toiminta pitää suunnitella yhä edelleen korona-rajoitusten mukaisesti. Seuran kotisivuilla ja sähköpostilla tiedotetaan jäsenille muutoksista. Ahokylän Erän toiminta toteteutetaan 7.2.2021 Metsästysmajalla pidetyn talvikokouksen mukaisesti. Tässä tiedotteessa ovat talvikokouksen tärkeimmät päätökset sekä muita seuran toimintaan liittyviä asioita.

1. VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

JOHTOKUNTA:

Puheenjohtaja Jouko Nissinen, varapuheenjohtaja Raimo Komulainen, sihteeri Mikko Nissinen sekä jäsenet Asko Kangas, Taisto Komulainen, Matti Kumpulainen ja Keijo Mahosenaho.

KAIKKI JAOSTOT jätettiin valitsematta, sillä johtokunta vastaa jaostojen tehtävistä.

JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU

Talvikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan eli jäsenmaksu on 50 €/v. Liittymismaksu on edelleen 100 €. Jäsenmaksun tiedot: Maksun saaja: Ahokylän Erä ry; tilin: 537302-42764 (FI68 5373 0240 0027 64) ; Viesti: Jäsenmaksu 2021; Eräpäivä 30.4.2021. MAKSA JÄSENMAKSUSI AJALLAAN!

PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKILPAILU

Seuran pienpetojen hävittämiskilpailu toteutettiin 2020. Vuoden kokonaistulos oli hyvä, 26 pienpetoa. Voittaja oli nyt Joel Hyvönen, toinen oli Aulis Komulainen ja kolmas oli Iiro Leiviskä. Talvikokous päätti jatkaa kilpailua edelleen 2021. Kilpailuaika on siis vuosi 2021 ja pyyntialueena on koko Pyhännän kunta. Kilpailussa saa pisteitä laillisesti hävitetyistä pienpedoista seuraavasti: Kettu, supikoira ja mäyrä 10 p, näätä ja minkki 5 p ja ketunpojat 2 p. Eniten vuoden aikana pisteitä kerännyt on voittaja. Voittajalle on luvassa 50 €:n arvoinen palkinto, toiseksi parhaalle 35 €:n ja kolmanneksi parhaalle 20 €:n arvoinen palkinto. Parhaat palkitaan seuran talvikokouksessa.

2. AHOKYLÄN ERÄ RY:N TIEDOTTAMINEN

Nyt korona-aikana Ahokylän Erän kotisivut, www.ahokylanera.fi, ovat keskeinen ilmoituskanava sähköpostin, ahokylanera@gmail.com ohella. Seuran toiminnasta, tapahtumien järjetämisestä ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta tiedotetaan sekä kotisivuilla että sähköpostilla. Jäsentiedotteet julkaistaan seuran kotisivuilla ja lähetetään sähköpostilla, harvoin postitse. Kaikki eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Ilmoittakaa, jotta saadaan tiedotettua asioista paremmin ja entistä useammalle. Puhelinnumeron, osoitteen tai sähköpostiosoitteen muutokset ilmoitetaan seuran sihteerille, MIKKO NISSINEN, P. 044-3360957, mikko.nissinen@live.com

Metsästysmajan vuokraustoiminta hoidetaan kotisivuilla olevan varauskalenterin kautta. Vuokraustoiminnasta vastaavat edelleen Taisto Komulainen ja Aila Hyvönen.

3. LAHTIVAJAN VARASTON VIIMEISTELYTYÖT JA HIRVIKOKOUS

Lahtivajan varaston viimeistelytyöt jäivät viime keväänä ja kesänä tekemättä. Viimeistelytyöt, välikatto , sähötyöt, toteutetaan tulevan kevään ja kesän aikana talkootyönä korona-rajoituksia noudattaen. Talkoista tiedotetaan seuran kotisivuilla ja sähköpostilla.

Ahokylän Erän kevään hirvikokousta ei pidetä. Hirvijahtiin osallistujat ilmoittautuvat osallistumisestaan 23.4.2021 mennessä joko Joukolle (0405900567) tai Raimolle (0404955977).

3) MUU TOIMINTA

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous oli 18.2.2021. Rhy:n hallituksessa jatkaa edelleen Raimo Komulainen.

Riistakolmion talvilaskentaa ei suoritettu vaikeiden keliolosuhteiden vuoksi.

Nuolukiviä on hankittu lahtivajalle, josta niitä voi noutaa maastoon levitettäväksi. Molemmat hirviseurueet vastaavat kivien levittämisestä omalle metsästysalueelleen.

Pyhännän metsästysseurat ovat yhteistyössä järjestäneet nuorisopäivän toukokuun loppupuolella Ahokylän Erän Metsästysmajalla. Voidaanko tänä vuonna nuorisopäivää järjestää, riippuu koronarajoituksista. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.

HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE JOHTOKUNTA

26 Lok

Jäsentiedote 3/2020

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                                    JÄSENTIEDOTE 3 / 2020

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

Kesä alkaa vaihtua syksyksi ja metsästyskausi edessä. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 23.8 Lahtivajalla. Kesäkokouksen tärkeimmät päätökset on koottu tähän tiedotteeseen. Näistä päätöksistä on seuran jäsenten hyvä tietää, jotta syksyn metsästys sujuu hyvin.
1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA
Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla on ASETUKSEN MUKAINEN. Metsästysasetus annetaan elokuun loppupuolella. Löydät vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta.
Metsähanhi ja merihanhi ovat rauhoitettu Pyhännän alueella. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ asetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset. Kesäkokous asetti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle: Yksi (1) metsolintu, kuusi (6) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Kanalintukanta on kohtuullisen hyvä, siitä huolimatta MALTTIA LINTUJAHTIIN!

Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 20 €/vrk, 50 €/ 3 vrk (vierasluvan kesto enintään 3 vrk). Linnunmetsästyskauden jälkeen vierasluvan hinta on 6 € /vrk. Koko loppukauden kestävän ”jänisluvan” hinta on 35 €.
Vieraslupa maksetaan suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun aina merkintä, mille päivälle lupa on maksettu. Tulostettu kuitti tai mobiilivarmenne esitettävä tarvittaessa metsällä. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä kaksi (2) teertä ja 1 pyy/vrk, neljä (4) teertä/ 3 vrk.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ  VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

Metsästys on kokonaan kielletty Raili Kumpulaisen, Arto Rädyn, Eino A. Piipon, Pirkko Koivuhuhdan, Väinö Leiviskän prk:n ja Reino Komulaisen mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan ja Forestor Oy:n omistamilla mailla sekä Taisto Komulaisen Saunavainio-kiinteistöllä (Kosteikko), Metsäyhtymä Jahtitoverit- kiinteistöllä Petäjäniementien varressa (Kosteikko) ja Markku Partasen Mattila-kiinteistöllä Ojanevan alueella (Kosteikko). Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

Metsästysmajan vuokrauksesta vastaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilö on Taisto Komulainen. Metsästysmajaa voivat jäsenet käyttää silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta, www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampujat: Varmistakaa ennen ampumaan menoa, onko majalla vuokralaisia, ettei tule hankalia tilanteita!

4. MUUT ASIAT

Kesäkokous päätti, että lahtivajan varaston rakentaminen loppuun ja lahtivajan kodan korjaus toteutetaan ensi keväänä. Tänä syksynä ei talkoita järjestetä!

Hirvilupien määrä vähenee jonkin verran viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänä syksynä sama kuin viime vuonna eli 110 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 10.9.2020 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero FI68 5373 0240 0027 64.

Hirvikokous pidetään 12.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakoe hirvikokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.
Riistakolmiolaskenta suoritettiin 1.8.2020. Kiitokset osallistujille.
HYVÄÄ METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE! JOHTOKUNTA