Category Archives: Jäsentiedotteet

28 Elo

Jäsentiedote 3/2016

AHOKYLÄN ERÄ RY                                                                              JÄSENTIEDOTE  3 / 2016

 HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 Kesä on vaihtumassa syksyksi ja uusi metsästyskausi on jälleen edessä. Alkaneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 21.8 Metsästysmajalla. Kesäkokouksen tärkeimmät päätökset ovat tässä jäsentiedotteessa. Nämä päätökset koskettavat seuran jokaista jäsentä ja siksi jokaisen on oltava tietoinen niistä, jotta syksyn metsästys sujuu näiden yhteisten päätösten mukaisesti.

 1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ YHDISTYKSEN   VUOKRAAMILLA MAILLA

 Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika on Ahokylän Erän vuokraamilla mailla ASETUKSEN MUKAINEN eli 10.9-10.10. Riekko on rauhoitettu Pyhännän kunnan alueella. Katso vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta. Metsähanhi on rauhoitettu koko maassa. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9-28.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous säilytti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle entisellä tasolla: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtämetsästäjää kohden. Metsäkanalintukanta heikentyi epäonnistuneen pesinnän vuoksi, joten tällainen rajoitus on todella tarpeen. NYT MALTTIA LINTUJAHDISSA!

Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 10.9-10.10 20 €/vrk, (vierasluvan kesto enintään 2 vrk) ja ajalla 11.10-28.26€ /vrk. Ajalle 11.10-28.2 voidaan myydä koko loppukauden kestävä jänislupa, jonka hinta on 35 €. Vieraslupia myyvät Jouko Nissinen, Raimo Komulainen, Taisto Komulainen, Juhani Mahosenaho, Keijo Mahosenaho, Matti Kumpulainen ja Pentti Hyvönen. Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun vain merkintä mille päivälle lupa on maksettu. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä yhden (1) vrk:n luvassa 1 teeri ja 1 pyy. Kahden (2) vrk:n luvassa 2 teertä ja 2 pyytä.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-, TERÄS-, ja VOLFRAMIHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN ALUELLA!

 2. LUVATTOMAT ALUEET JA PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

 Metsästys on kokonaan kielletty RAILI KUMPULAISEN (TOIVOLA), ARTO RÄDYN, EINO A. PIIPON, TYYNE KOIVUHUHDAN (LAMMI), VÄINÖ LEIVISKÄN ja URHO HYVÖSEN mailla. Pienriistan metsästys on kielletty Sakari Piipon, Tuula Honkalan ja Jouko Kemppaisen omistamilla mailla. Kartta Ahokylän Erän metsästysalueesta on seuran kotisivuilla sekä metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

 3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

 Metsästysmajan vuokrauksen hoitaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä seuran puolelta jatkaa Taisto Komulainen. Metsästysmaja on jäsenten käytettävissä silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Majan vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai Raimolta, p. 050-4955977 tai katsoa Ahokylän Erän kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIIVOTKAA JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampumapaikan käyttäjät: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko Metsästysmajalla vuokralaisia ettei tule hankalia tilanteita!

 4. MUUT ASIAT

 Talkoot Metsästysmajalla pidetään 3.9.2016 alkaen klo 8.00. Yrittäkää päästä paikalle!

Hirvilupien määrä kasvaa hieman viime syksystä. Hirvilupamaksu on tänäkin syksynä  100 € lihaosuudella mukana olevilta ja 40 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 2.9.2016 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI685373 0240 0027 64.

Syksyn hirvikokous pidetään 10.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Suorittakaa hirvenammuntakokeet hirvikokoukseen mennessä. Lahtivajan siivoustalkoot pidetään 23.9 klo 17.00.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 23.7.2016. Laskentaan osallistui 6 aktiivista seuran jäsentä. Kiitokset kaikille laskentaan osallistuneille.

Seuran jäseneksi on hyväksytty: Paavo Kärkkäinen. Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!

 MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

 MUKAVAA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                                         JOHTOKUNTA

31 Tou

Jäsentiedote 2/2016

JÄSENTIEDOTE   2 / 2016

HYVÄT METSÄSTYSSEURAN JÄSENET

Helteiset säät ovat tulleet ja kesä on jo pitkällä. Kesäiltoina voi käydä vaikka savikiekkoja ampumassa, kun ampumapaikka on kunnossa ja puhdistettu. Toivottavasti ampumapaikka on ahkerassa käytössä. Toki muutakin toimintaa kuin ampuminen on tarkoitus tänä kesänä tehdä ja tässä tiedotteessa kerrotaan muista metsästysseuran kesäajan tärkeimmistä tapahtumista, joihin toivomme sinun osallistuvan.

1.  TALKOOTOIMINTA

Kaikille tiedotettiin talkoista, jotka pidettiin 21.5.2016. Talkoot sujuivat hyvin ja suunnitellut työt saatiin tehdyksi. Metsästysmaja saatiin kunnostettua vuokraustoimintaa varten ja ensimmäiset vuokralaiset majalla olivat toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Lahtivajan talkoot jäivät pitämättä, koska porukkaa ei ollut tarpeeksi sekä metsästysmajalle että lahtivajalle. Lahtivajalla on tarkoitus järjestää talkoot ensi viikolla, viikolla 23. Tarkempi päivä tiedotetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä ja seuran kotisivuilla. Yrittäkää päästä talkoisiin!

2. MAJAN VUOKRAUSTOIMINTA

Seuran jäsenet voivat käyttää majaa aina silloin, kun siellä ei ole vuokralaisia. Taisto Komulainen (p. 0405259131) ja Aila Hyvönen vastaavat edelleen majan vuokraustoiminnasta ja heiltä voi kysyä, milloin maja on vapaa. Majan vuokraustilannetta voi seurata myös seuran kotisivuilta, www. ahokylanera.fi.

2.  RIISTAPELTOJEN TEKO

Riistapeltojen teko on riistanhoitotyön tärkein kohde. Molemmat hirviseurueet tekevät pellot omalle alueelleen. Siemenet ja lannoitteet ovat valmiina lahtivajalla. Riistapellot tehdään kesäkuussa, tarkemman ajankohdan sopivat seurueet keskuudessaan. Riistapeltojen teosta voi tiedustella KEIJOLTA tai RAIMOLTA. Riistapellot hyödyttävät kaikkia metsästäjiä, joten kaikki mukaan talkoisiin!

NUOLUKIVIÄ on levitetty maastoon talvella ja keväällä, mutta vielä on paikkoja, joihin niitä ei ole viety. Nuolukiviä on lahtivajalla, josta niitä voi käydä hakemassa ja viedä maastoon, jos vain intoa riittää.

3.  AMPUMATOIMINTA

Piippolan seudun rhy järjestää tänä kesänä hirvikokeiden harjoitusammuntoja ja hirvikoeammuntoja Rahka-ahon ampumaradalla. Harjoitusammuntoja pidetään 2.6, 7.7 ja 21.7. Hirvikoeammuntoja järjestetään 7.6, 28.6, 12.7, 23.7 ja 9.8. Harjoitusammunnat pidetään torstaisin klo 17-19. Hirvikoeammunnat ovat tiistaisin klo 17-19 ja lauantaisin klo 10-13. Ilmoittautumisia otetaan vastaan tiistaisin 17-19 ja lauantaisin 10-13. Hirvikoeammunnoista löytyy tietoa myös Piippolan seudun rhy:n sivuilta, Ahokylän Erän kotisivuilta ja riista.fi-sivuilta.

MUISTATHAN! MIKÄLI SINULLA EI OLE VOIMASSA OLEVAA HIRVENAMMUNTAKOETTA, SE ON SUORITETTAVA ENNEN SYKSYN HIRVIKOKOUSTA.

4. MUUT ASIAT

Suurin osa seuran maanvuokrasopimuksista uusittiin talven ja kevään aikana. Ajan tasalla oleva metsästysalueen kartta laitetaan seuran kotisivuille ennen syksyn jahtikauden alkua. Kartta metsästysalueista lähetetään myös sähköpostissa kaikille jäsenille syksyn jäsentiedotteen yhteydessä. Mikäli sinulla on sähköpostiosoite, etkä ole ilmoittanut sitä vielä Ahokylän Erän jäsenrekisteriin, ilmoita se seuran sihteerille, Mikolle (mikko.nissinen@live.com), niin voimme toimittaa jäsentiedotteesi sähköisesti. Jos osoitteesi tai puhelinnumerosi on muuttunut, ilmoita Mikolle myös tästä.

Hirvilupia anottiin 10 % enemmän kuin viime syksynä. Seuran tarkka lupamäärä selviää syyskuun alussa pidettävässä seurojen yhteislupapalaverissa, mutta lupamäärät nousevat vähän. Syksyn hirvijahtiin ilmoittautui 23 metsästäjää. Hirvilupamaksut nousevat vähän, jos lopullisessa metsästäjämäärässä ei tapahdu muutoksia. Maksu maksetaan elokuun loppuun mennessä. Maksettava määrä ilmoitetaan syksyn jäsentiedotteessa.

HUOM! MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI                     RENTOUTTAVAA KESÄÄ KAIKILLE!

 JOHTOKUNTA

 

19 Elo

Jäsentiedote 3/2015

AHOKYLÄN ERÄ RY JÄSENTIEDOTE  3 / 2015

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

 Syksyn metsästyskausi ja kesä näyttävät alkavan yhtäaikaa. Käynnistyneen metsästyskauden asioista päätettiin seuran kesäkokouksessa, joka pidettiin 16.8. Lahtivajalla. Kesäkokouksen kaikki tärkeimmät päätökset ovat tässä jäsentiedotteessa. Nämä päätökset koskettavat jokaista jäsentä ja siksi kaikkien on oltava tietoisia niistä, jotta syksyn metsästys menee yhteisten päätösten mukaisesti.

1. JÄSENTEN JA HEIDÄN VIERAIDENSA OIKEUDESTA METSÄSTÄÄ YHDISTYKSEN   VUOKRAAMILLA MAILLA

Kesäkokouksen päätös: METSON, TEEREN JA PYYN metsästysaika on AHOKYLÄN ERÄN VUOKRAAMILLA MAILLA ASETUKSEN MUKAINEN. (Asetusesitys: Metso, teeri ja pyy 10.9.-31.10.) Riekkoa esitetään rauhoitettavaksi Pyhännän kunnan alueella. Lopullinen tieto metsästysajoista saadaan elokuun lopulla, kun asetus annetaan. Katso vahvistetut metsästysajat www.riista.fi sivuilta. Metsähanhi on rauhoitettu koko maassa. JÄNISTÄ SAA METSÄSTÄÄ metsästysasetuksen mukaisesti eli 1.9.-29.2. Samoin muiden riistaeläinten metsästysajat ovat asetuksen mukaiset.

Kesäkokous piti saaliskiintiön alkavalle metsästyskaudelle entisellään: Yksi (1) metsolintu, neljä (4) teertä ja 4 pyytä yhtä metsästäjää kohden. Metsäkanalintukanta heikentyi kylmän alkukesän ja epäonnistuneen pesinnän vuoksi, joten tällainen rajoitus on todella tarpeellinen. MALTTIA LINTUJAHDISSA!

Majavaa voi jokainen jäsen metsästää ilman rajoitusta seuran vuokraamilla alueilla. FASAANIN ja METSÄKAURIIN metsästys on kielletty seuran vuokraamilla alueilla.

Vieraiden metsästysluvan hinta on edelleen LINNUNMETSÄSTYSKAUDELLA 10.9.-31.10. 20€/vrk, (vierasluvan kesto enintään 2 vrk) ja ajalla 1.11.-29.2. 6 €/vrk. Ajalle 1.11.-29.2. voidaan myydä koko loppukauden kestävä jänislupa, jonka hinta on 35 €. Vieraslupia myyvät Jouko Nissinen, Raimo Komulainen, Taisto Komulainen, Juhani Mahosenaho, Keijo Mahosenaho, Väinö Pellikka ja Pentti Hyvönen. Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille, FI68 5373 0240 0027 64. Maksuun lisäksi merkintä mille päivälle lupa on maksettu. Vieraiden saaliskiintiö on tänä syksynä yhden (1) vrk:n luvassa1 teeri ja 1 pyy. Kahden (2) vrk:n luvassa 2 teertä ja 2 pyytä.

MUISTATHAN, ETTÄ VIERAIDEN MUKANA METSÄLLÄ EI TARVITSE OLLA SEURAN JÄSENTÄ VAAN VIERAAT VOIVAT METSÄSTÄÄ MYÖS KESKENÄÄN!

RAUTA-JA TERÄSHAULIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN VUOKRAAMILLA MAILLA !

KESÄKOKOUS PÄÄTTI, ETTÄ KUVIEN KÄYTTÖ TEEREN METSÄSTYKSESSÄ ON KIELLETTY AHOKYLÄN ERÄN VUOKRAAMILLA MAILLA SYKSYLLÄ 2015.

2. PIENRIISTAN METSÄSTYSALUE

Seuran pienriistan metsästysalue on muuttunut. Pienriistan metsästys on nyt kielletty RAILI KUMPULAISEN (TOIVOLA), ARTO RÄDYN, EINO A. PIIPON, TYYNE KOIVUHUHDAN (LAMMI), VÄINÖ LEIVISKÄN ja URHO HYVÖSEN mailla. Nämä alueet ovat pois myös hirvenmetsästyksestä. Kartta pienriistan metsästys-alueesta on metsästysmajalla ja lahtivajalla. ERILLISTÄ PIENRIISTAN RAUHOITUSALUETTA EI OLE!

3. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

Metsästysmajan vuokrauksen ulkopuolisille hoitaa seura itse. Majan vuokrauksen yhdyshenkilönä seuran puolelta jatkaa Taisto Komulainen. Metsästysmaja on jäsenten käytettävissä silloin, kun sitä ei ole vuokrattu vieraille. Majan vuokraustilanteesta voi kysyä Taistolta, p. 040-5259131 tai katsoa seuran kotisivuilta,  www.ahokylanera.fi. MAJAN KÄYTTÄJÄT, SIISTIKÄÄ JÄLKENNE.

Savikiekkojen ampumapaikan käyttäjät: Selvittäkää ennen ampumaan menoa, onko Metsästysmajalla vuokralaisia, ettei tule hankalia tilanteita!

5. MUUT ASIAT

 Metsästysmajan alueella kaatui kevätmyrskyssä toukokuussa melko paljon puita. Nämä puut kerätään pois talkoilla, jotka pidetään lauantaina 5.9. alkaen klo 8.00. Puut tehdään ohjeiden mukaisesti tukeiksi ja parruiksi, jotka myydään Hasa Oy:lle. Latvuksista ja pienemmistä puista tehdään halkoja metsästysseuralle. Talkoissa tarvitaan moottorisahoja, joten ota saha mukaan talkoisiin. Osa talkooväestä on sitten halonteossa, joten siihenkin työhön tarvitaan porukkaa. SIISPÄ TALKOISIIN!

Hirvilupien määrä nousee vähän. Hirvilupamaksu on tänä syksynä 100 € lihaosuudella mukana olevilta ja 35 € ilman lihaosuutta olevilta. Hirvilupamaksut maksetaan 31.8.2015 mennessä Ahokylän Erän tilille, tilinumero   FI68 5373 0240 0027 64.

Lahtivajan siivoustalkoot pidetään 12.9.2013 klo 12.00. Syksyn hirvikokous pidetään heti talkoitten päätyttyä eli 12.9 klo. 14.00 Lahtivajalla. Hirvenammuntakoe on suoritettava hirvikokoukseen mennessä.

Nuolukiviä on lahtivajalla nahkakatoksessa. Sieltä niitä voi hakea ja viedä maastoon.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 25.7.2015. Laskentaan osallistui 12 aktiivista seuran jäsentä. Kiitokset kaikille laskentaan osallistuneille.

KIRJANPITOMME MUKAAN JÄSENMAKSU ON MAKSAMATTA 15 JÄSENELLÄ TÄLTÄ TAI EDELLISILTÄ VUOSILTA! MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI ENNEN METSÄLLE LÄHTÖÄ !

MUISTATHAN ILMOITTAA MUUTTUNEET YHTEYSTIETOSI SEURALLE!

ONNISTUNUTTA METSÄSTYSKAUTTA KAIKILLE!                            

JOHTOKUNTA

12 Kes

Jäsentiedote 2/2015

HYVÄT METSÄSTYSSEURAN JÄSENET

Kesäkuu on tullut, mutta kesäsäätä saa näköjään vielä odotella. Tekemistä kuitenkin riittää, voi käydä vaikka talkoissa tai ampumassa savikiekkoja. Metsästysseuran toiminnassa tämä kesä on hiljaisempaa aikaa, mutta toki jotakin tapahtuu myös kesällä. Tässä tiedotteessa kerrotaan näistä metsästysseuran kesäajan tärkeimmistä tapahtumista, joihin toivomme sinun osallistuvan.

1.  TALKOOTOIMINTA

Lauantaina 16.5. pidettiin talkoot, jossa Metsästysmaja kunnostettiin vuokrauskuntoon ja tehtiin halkoja omalta tontilta kaadetuista puista. Myrsky, joka riehui 23.5., kaatoi puita Metsästysmajan tontilta jonkin verran. Nämä puut kerätään talteen vasta kesälomien jälkeen, jolloin pidämme talkoot.  Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan seuran kotisivuilla ja sähköpostilla. Muusta talkootoiminnasta ilmoitetaan erikseen tekstiviestillä tai sähköpostilla. Talkootöissä tarvitaan aina työvoimaa, siispä tulkaapa talkoisiin!

2. METSÄSTYSMAJAN KÄYTTÖ

Metsästysmajaa vuokrataan ulkopuolisille jatkuvasti, mutta silloin kun majalla ei ole vuokralaisia, on metsästysmaja kaikkien jäsenten käytettävissä vapaasti. Vuokraustilanteesta selvyyden näkee täältä kotisivuilta (katso tästä varauskalenteri, vihreällä merkityt vapaat, punaisella varatut), tai Taistolta, p. 040-5259131 (xtaisto.komulainen@elisanet.fi ). Selvitä vuokraustilanne aina ennen majalle menoa, jotta ei tule mitään epäselvyyksiä.

Majan käyttäjät, huolehtikaa, että maja jää siistiin kuntoon käyntinne jälkeen!

3.  RIISTAPELTOJEN TEKO

Riistapellot kylvetään kesäkuussa. Molemmat hirviseurueet huolehtivat peltojen tekemisestä omalle alueelleen, tarkemman ajankohdan seurueet sopivat keskuudessaan. Siemenet ja lannoitteet ovat valmiina lahtivajalla. Keijo ja Raimo toimivat yhdyshenkilöinä riistapeltojen teossa. Riistapeltojen teko on kaikkien velvollisuus, joten mukaan tekemään riistapeltoja!

NUOLUKIVIÄ on viety maastoon jo keväällä jonkin verran, mutta vielä on paikkoja, joihin niitä ei ole viety. Nuolukiviä on lahtivajalla, josta niitä voi käydä hakemassa ja viedä maastoon, jos vain intoa riittää.

4.  AMPUMATOIMINTA

Piippolan seudun rhy järjestää jälleen tänä kesänä hirvikokeiden harjoitusammuntoja ja hirvikoeammuntoja Rahka-ahon ampumaradalla. Harjoitusammuntoja pidetään 9.7., 23.7., 6.8. ja 27.8. Hirvikoeammunnat ovat 30.6, 14.7., 25.7., 11.8. ja 29.8. Ampumakokeen hinta on ennallaan eli yhden sarjan hinta on 20 €.

Harjoitusammunnat pidetään torstaisin klo 17-19. Hirvikoeammunnat ovat tiistaisin klo 17-19 ja lauantaisin klo 10-13. Ilmoittautumisia otetaan vastaan tiistaisin 17-19 ja lauantaisin 10-13.

SAVIKIEKKOJEN AMPUJAT! HUOMIOIKAA MAJALLA OLEVAT VUOKRALAISET!

MUISTATHAN! MIKÄLI SINULLA EI OLE VOIMASSA OLEVAA HIRVENAMMUNTAKOETTA, SE ON SUORITETTAVA ENNEN SYKSYN HIRVIKOKOUSTA.

5. MUUT ASIAT

Hirvilupia anottiin 5 % enemmän kuin vuosi sitten. Seuramme tarkka lupamäärä selviää syyskuun alussa seurojen yhteislupapalaverissa, mutta lupamäärä ei juuri muutu. Syksyn hirvijahtiin ilmoittautui 20 metsästäjää. Hirvilupamaksut pienenevät ilmeisesti vähän. Maksu maksetaan elokuun loppuun mennessä. Maksettava määrä ilmoitetaan syksyn jäsentiedotteessa.

Mikäli sinulla on sähköpostiosoite, etkä ole ilmoittanut sitä vielä Ahokylän Erän jäsenrekisteriin, ilmoita se välittömästi Joukolle (xjouko.nissinen@pp4.inet.fi), niin voimme toimittaa jäsentiedotteesi sähköisesti. Mikäli osoitteesi tai puhelinnumerosi on muuttunut, ilmoita muuttuneet tiedot joko Raimolle, p. 050-4955977, tai Joukolle, p. 040-5900567, tai Mikolle, p. 044-3360957.

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI !

RENTOUTTAVAA KESÄÄ KAIKILLE!

JOHTOKUNTA

19 Maa

Jäsentiedote 1/2015

AHOKYLÄN ERÄ RY  JÄSENTIEDOTE    1 / 2015

HYVÄT METSÄSTÄJÄT

”Kevät keikkuen tulee” sopii hyvin tämän hetken tilanteeseen. Talven selkä on taittunut ja valon määrä ja toiminnallisuus lisääntyy. Metsästysseuran toimintavuosi käynnistyi talvikokouksessa, joka pidettiin 1.2.2015 kunnantalolla. Tähän tiedotteeseen on koottu talvikokouksen keskeisimmät päätökset ja muita seuran toimintaan liittyviä asioita, joista seuran jäsenten on tiedettävä, sillä päätökset koskettavat jokaista jäsentä.

1. VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja Jouko Nissinen, varapuheenjohtaja Raimo Komulainen, sihteeri Mikko Nissinen sekä jäsenet Taisto Komulainen, Juhani Mahosenaho, Keijo Mahosenaho ja Väinö Pellikka.

Pitkäaikainen johtokunnan varapuheenjohtaja Reijo Piippo luopui johtokunnan jäsenyydestä. Kiitos Reijo työstäsi niin johtokunnassa kuin riistanhoitoyhdistyksen varapuheenjohtajana.

RIISTANHOITOJAOSTO, KILPAILUJAOSTO JA KENNELJAOSTO jätettiin valitsematta, koska asiat voidaan hoitaa johtokunnassa.

JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU

Talvikokous päätti pitää jäsenmaksun 40 €/v. Liittymismaksu on edelleen 100 €.

Jäsenmaksun tiedot:

Maksun saaja: Ahokylän Erä ry

Tilinumero: 537302-42764 (FI68 5373 0240 0027 64)

Viesti: Jäsenmaksu 2015

Eräpäivä 30.4.2015.

MUISTA MAKSAA JÄSENMAKSUSI AJOISSA !

PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKILPAILU

Seuran pienpetojen hävittämiskilpailu toteutettiin jälleen 2014. Vuoden kokonaistulos oli hyvä: 3 kettua, 10 näätää, 1 supikoira ja 6 minkkiä. Voittaja oli totuttuun tapaan Aulis Komulainen. Toinen palkinnon saaja oli Joel Hyvönen. Seuran talvikokous toteuttaa kilpailun myös tänä vuonna. Kilpailuaika on vuosi 2015 ja pyyntialueena on koko Pyhännän kunta. Kilpailussa saa pisteitä laillisesti hävitetyistä pienpedoista seuraavasti: Kettu, supikoira ja mäyrä 10 p, näätä ja minkki 5 p ja ketunpojat 2 p. Eniten vuoden aikana pisteitä kerännyt on voittaja. Voittajalle on luvassa 50 €:n arvoinen palkinto, toiseksi parhaalle 35 €:n ja kolmanneksi parhaalle 20 €:n arvoinen palkinto. Parhaat palkitaan seuraavassa talvikokouksessa.

2. AHOKYLÄN ERÄ RY:N KOTISIVUT

Ahokylän Erän kotisivut ovat toiminnassa. Kaikesta seuran toiminnasta tiedotetaan tästä lähtien seuran kotisivuilla, www.ahokylanera.fi. Jäsentiedotteet julkaistaan vain seuran kotisivuilla tai lähetetään sähköpostilla, ei enää postitse. Metsästysmajan vuokraustoiminta hoidetaan kotisivuilla olevan varauskalenterin kautta. Taisto Komulainen, 040-5259131, ja Aila Hyvönen vastaavat majan vuokrauksesta.

Ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne Joukolle tai Raimolle, jos ette ole vielä sitä tehneet!

3. MUU TOIMINTA

Metsähallitus velvoittaa Ahokylän Erän antamaan selvityksen maanvuokrauksestaan ja jäsentensä metsästysmahdollisuuksista. Seuran pitää ilmoittaa kaikkien jäsenten metsästysseurajäsenyydet ja metsästäjänumerot. Kaikki ne seuran jäsenet, jotka olette jonkun muun metsästysseuran jäseniä Ahokylän Erän lisäksi, ilmoittakaa viimeistään 24.3 mennessä Joukolle, 040-5900567, xjouko.nissinen@pp4.inet.fi, tai Raimolle, 050-4955977, xraimokomulainen@gmail.com, minkä muun metsästysseuran jäseniä olette. Ne jäsenet, jotka ovat jonkun muun kuin Piippolan seudun riistanhoitoyhdistyksen jäseniä, ilmoittakaa metsästäjänumeronne (Metsästyskortin 8 numeroa) Joukolle tai Raimolle 24.3 mennessä. (Huom! Poista sähköpostiosoitteesta x-kirjain alusta, joka on lisätty tähän roskapostin estämiseksi.)

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous oli 10.2.2015. Rhy:n hallituksessa jatkaa Raimo Komulainen.

Riistakolmion talvilaskentaa suoritettiin 13.3.2015. Kiitokset kaikille laskennan suorittajille.

Nuolukiviä on hankittu lahtivajalle, josta niitä voi hakea maastoon levitettäväksi. Kumpikin hirviseurue huolehtii kivien levittämisestä omalle metsästysalueelleen.

Ahokylän Erän hirvikokous on 17.4.2015 alkaen klo. 18.30 Lahtivajalla. Syksyn hirvijahtiin osallistuja, tule kokoukseen tai ilmoita osallistumisestasi kokoukseen mennessä joko Joukolle tai Raimolle.

HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE

JOHTOKUNTA